Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

Technische toelichting

De in dit artikel gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de Polisadministratie. Vanuit deze bron wordt maandelijks in de Statistiek werkgelegenheid en lonen gepubliceerd over het aantal werknemersbanen. Speciaal voor de onderhavige studie zijn cijfers over het aantal werknemers gemaakt. Deze cijfers zijn handiger voor het bestuderen van de dynamiek. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor seizoeneffecten. Andere gegevens over de werkgelegenheid worden maandelijks gemaakt vanuit de Enquête beroepsbevolking en elk kwartaal vanuit de Arbeidsrekeningen. Zowel de cijfers afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking als die uit de Arbeidsrekeningen zijn gebaseerd op andere definities en wijken daarom af van de in dit artikel gepubliceerde cijfers. Voor een breed overzicht van wat er speelt op de arbeidsmarkt, zie het Dashboard arbeidsmarkt en de publicatie Arbeidsmarkt in cijfers 2020 (CBS, 2020).

De voor dit artikel gebruikte Polisadministratie is een register gebaseerd op informatie die bedrijven en instellingen leveren aan de Belastingdienst. Het bevat gegevens over de soort baan (baan als directeur groot aandeelhouder, baan met contract voor bepaalde tijd, baan met contract voor onbepaalde tijd, uitzendbaan, oproepbaan, stagebaan) en de begin- en einddatum van de baan. Aan de registergegevens uit de Polisadministratie is informatie gekoppeld over de economische activiteit. In dit onderzoek wordt steeds gekeken naar de hoofdbaan op de laatste vrijdag van de maand. De hoofdbaan is de baan met het hoogste basisloon. De gebruikte gegevens omvatten de periode januari 2018 tot en met mei 2021. Voor 2018 en 2019 wordt gebruik gemaakt van versie 4 (definitief), voor januari 2020 tot en met april 2021 van versie 3 (nader nader voorlopig) en voor mei 2021 van versie 2 (nader voorlopig) van de Polis. Er zijn zogeheten longitudinale cijfers gebruikt, dat wil zeggen cijfers die zijn geschoond voor administratieve correcties die een vals beeld kunnen opleveren van de dynamiek.