Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

Bijlagen

B.1 Werknemers op de laatste vrijdag in de verslagmaand naar arbeidsmarktpositie één maand later, januari 2018 - april 2021*, (x 1 000)
Blijft in dezelfde
werknemersbaan
Doorstroom naar
andere
werknemersbaan
Uitstroom
naar geen
werknemersbaan
Totaal
werknemers
2018Januari 7.396,7 162,9 166,6 7.726,2
2018Februari 7.448,0 158,5 160,4 7.766,8
2018Maart 7.515,5 153,6 150,1 7.819,2
2018April 7.571,3 150,1 147,7 7.869,1
2018Mei 7.559,8 170,7 178,3 7.908,9
2018Juni 7.538,7 181,4 231,4 7.951,6
2018Juli 7.526,1 173,5 248,5 7.948,1
2018Augustus 7.508,7 213,0 214,6 7.936,4
2018September 7.622,5 177,8 200,8 8.001,0
2018Oktober 7.659,1 160,6 181,7 8.001,4
2018November 7.699,1 135,4 175,5 8.010,0
2018December 7.547,1 198,4 239,7 7.985,1
2019Januari 7.597,4 169,6 170,3 7.937,3
2019Februari 7.644,8 160,9 173,8 7.979,5
2019Maart 7.710,5 154,7 152,5 8.017,8
2019April 7.746,1 158,5 165,7 8.070,2
2019Mei 7.773,7 157,9 172,5 8.104,1
2019Juni 7.718,9 179,4 234,2 8.132,5
2019Juli 7.704,2 168,6 248,9 8.121,7
2019Augustus 7.671,7 209,1 222,5 8.103,3
2019September 7.783,8 170,8 198,0 8.152,6
2019Oktober 7.807,3 157,5 190,1 8.154,9
2019November 7.838,3 130,7 181,8 8.150,8
2019December 7.618,7 227,1 273,7 8.119,5
2020Januari** 7.706,3 160,8 177,0 8.044,1
2020Februari** 7.721,1 139,5 209,9 8.070,5
2020Maart** 7.651,2 123,9 245,2 8.020,4
2020April** 7.640,9 102,2 159,8 7.902,9
2020Mei** 7.637,8 120,0 154,1 7.911,8
2020Juni** 7.639,1 148,9 195,0 7.983,0
2020Juli** 7.696,7 140,8 192,1 8.029,5
2020Augustus** 7.660,6 187,1 196,2 8.043,9
2020September** 7.722,5 160,1 209,9 8.092,5
2020Oktober** 7.736,7 136,1 200,4 8.073,2
2020November** 7.760,5 113,8 156,1 8.030,4
2020December** 7.572,1 168,5 273,3 8.013,9
2021Januari* 7.591,6 147,6 155,4 7.894,6
2021Februari* 7.681,1 128,5 126,2 7.935,8
2021Maart* 7.706,3 143,4 148,7 7.998,4
2021April* 7.791,0 139,1 124,5 8.054,6

* nader voorlopig

** nader nader voorlopig

B.1a Werknemers op de laatste vrijdag in de verslagmaand naar arbeidsmarktpositie één maand later, januari 2018 - april 2021* (%)
Blijft in dezelfde
werknemersbaan
Doorstroom naar
andere
werknemersbaan
Uitstroom
naar geen
werknemersbaan
Totaal
werknemers
2018Januari 95,7 2,1 2,2 100,0
2018Februari 95,9 2,0 2,1 100,0
2018Maart 96,1 2,0 1,9 100,0
2018April 96,2 1,9 1,9 100,0
2018Mei 95,6 2,2 2,3 100,0
2018Juni 94,8 2,3 2,9 100,0
2018Juli 94,7 2,2 3,1 100,0
2018Augustus 94,6 2,7 2,7 100,0
2018September 95,3 2,2 2,5 100,0
2018Oktober 95,7 2,0 2,3 100,0
2018November 96,1 1,7 2,2 100,0
2018December 94,5 2,5 3,0 100,0
2019Januari 95,7 2,1 2,2 100,0
2019Februari 95,8 2,0 2,2 100,0
2019Maart 96,2 1,9 1,9 100,0
2019April 96,0 2,0 2,1 100,0
2019Mei 95,9 2,0 2,1 100,0
2019Juni 94,9 2,2 2,9 100,0
2019Juli 94,9 2,1 3,1 100,0
2019Augustus 94,7 2,6 2,8 100,0
2019September 95,5 2,1 2,4 100,0
2019Oktober 95,7 1,9 2,3 100,0
2019November 96,2 1,6 2,2 100,0
2019December 93,8 2,8 3,4 100,0
2020Januari** 95,8 2,0 2,2 100,0
2020Februari** 95,7 1,7 2,6 100,0
2020Maart** 95,4 1,6 3,1 100,0
2020April** 96,7 1,3 2,0 100,0
2020Mei** 96,5 1,5 2,0 100,0
2020Juni** 95,7 1,9 2,4 100,0
2020Juli** 95,9 1,8 2,4 100,0
2020Augustus** 95,2 2,3 2,4 100,0
2020September** 95,4 2,0 2,6 100,0
2020Oktober** 95,8 1,7 2,5 100,0
2020November** 96,6 1,4 1,9 100,0
2020December** 94,5 2,1 3,4 100,0
2021Januari* 96,2 1,9 2,0 100,0
2021Februari* 96,8 1,6 1,6 100,0
2021Maart* 96,4 1,8 1,9 100,0
2021April* 96,7 1,7 1,6 100,0

* nader voorlopig

** nader nader voorlopig


B.2 Werknemers op de laatste vrijdag in de verslagmaand naar arbeidsmarktpositie één maand eerder, januari 2018 - mei 2021* (x 1 000)
Blijft in dezelfde
werknemersbaan
Doorstroom naar
andere
werknemersbaan
Instroom
vanuit geen
werknemersbaan
Totaal
werknemers
2018Januari . . . 7.726,2
2018Februari 7.396,7 162,9 207,2 7.766,8
2018Maart 7.448,0 158,5 212,7 7.819,2
2018April 7.515,5 153,6 200,0 7.869,1
2018Mei 7.571,3 150,1 187,5 7.908,9
2018Juni 7.559,8 170,7 221,0 7.951,6
2018Juli 7.538,7 181,4 227,9 7.948,1
2018Augustus 7.526,1 173,5 236,7 7.936,4
2018September 7.508,7 213,0 279,3 8.001,0
2018Oktober 7.622,5 177,8 201,2 8.001,4
2018November 7.659,1 160,6 190,3 8.010,0
2018December 7.699,1 135,4 150,6 7.985,1
2019Januari 7.547,1 198,4 191,9 7.937,3
2019Februari 7.597,4 169,6 212,5 7.979,5
2019Maart 7.644,8 160,9 212,1 8.017,8
2019April 7.710,5 154,7 205,0 8.070,2
2019Mei 7.746,1 158,5 199,5 8.104,1
2019Juni 7.773,7 157,9 201,0 8.132,5
2019Juli 7.718,9 179,4 223,4 8.121,7
2019Augustus 7.704,2 168,6 230,6 8.103,3
2019September 7.671,7 209,1 271,7 8.152,6
2019Oktober 7.783,8 170,8 200,2 8.154,9
2019November 7.807,3 157,5 186,0 8.150,8
2019December 7.838,3 130,7 150,5 8.119,5
2020Januari** 7.618,7 227,1 198,3 8.044,1
2020Februari** 7.706,3 160,8 203,4 8.070,5
2020Maart** 7.721,1 139,5 159,8 8.020,4
2020April** 7.651,2 123,9 127,7 7.902,9
2020Mei** 7.640,9 102,2 168,7 7.911,8
2020Juni** 7.637,8 120,0 225,2 7.983,0
2020Juli** 7.639,1 148,9 241,6 8.029,5
2020Augustus** 7.696,7 140,8 206,4 8.043,9
2020September** 7.660,6 187,1 244,8 8.092,5
2020Oktober** 7.722,5 160,1 190,6 8.073,2
2020November** 7.736,7 136,1 157,5 8.030,4
2020December** 7.760,5 113,8 139,7 8.013,9
2021Januari* 7.572,1 168,5 154,0 7.894,6
2021Februari* 7.591,6 147,6 196,6 7.935,8
2021Maart* 7.681,1 128,5 188,8 7.998,4
2021April* 7.706,3 143,4 204,9 8.054,6
2021Mei* 7.791,0 139,1 198,9 8.129,0

* nader voorlopig

** nader nader voorlopig

B.2a Werknemers op de laatste vrijdag in de verslagmaand naar arbeidsmarktpositie één maand eerder, januari 2018 - mei 2021* (%)
Blijft in dezelfde
werknemersbaan
Doorstroom naar
andere
werknemersbaan
Instroom
vanuit geen
werknemersbaan
Totaal
werknemers
2018Januari . . . 100,0
2018Februari 95,2 2,1 2,7 100,0
2018Maart 95,3 2,0 2,7 100,0
2018April 95,5 2,0 2,5 100,0
2018Mei 95,7 1,9 2,4 100,0
2018Juni 95,1 2,2 2,8 100,0
2018Juli 94,9 2,3 2,9 100,0
2018Augustus 94,8 2,2 3,0 100,0
2018September 93,9 2,7 3,5 100,0
2018Oktober 95,3 2,2 2,5 100,0
2018November 95,6 2,0 2,4 100,0
2018December 96,4 1,7 1,9 100,0
2019Januari 95,1 2,5 2,4 100,0
2019Februari 95,2 2,1 2,7 100,0
2019Maart 95,4 2,0 2,7 100,0
2019April 95,5 1,9 2,5 100,0
2019Mei 95,6 2,0 2,5 100,0
2019Juni 95,6 1,9 2,5 100,0
2019Juli 95,0 2,2 2,8 100,0
2019Augustus 95,1 2,1 2,9 100,0
2019September 94,1 2,6 3,3 100,0
2019Oktober 95,5 2,1 2,5 100,0
2019November 95,8 1,9 2,3 100,0
2019December 96,5 1,6 1,9 100,0
2020Januari** 94,7 2,8 2,5 100,0
2020Februari** 95,5 2,0 2,5 100,0
2020Maart** 96,3 1,7 2,0 100,0
2020April** 96,8 1,6 1,6 100,0
2020Mei** 96,6 1,3 2,1 100,0
2020Juni** 95,7 1,5 2,8 100,0
2020Juli** 95,1 1,9 3,0 100,0
2020Augustus** 95,7 1,8 2,6 100,0
2020September** 94,7 2,3 3,0 100,0
2020Oktober** 95,7 2,0 2,4 100,0
2020November** 96,3 1,7 2,0 100,0
2020December** 96,8 1,4 1,7 100,0
2021Januari* 95,9 2,1 2,0 100,0
2021Februari* 95,7 1,9 2,5 100,0
2021Maart* 96,0 1,6 2,4 100,0
2021April* 95,7 1,8 2,5 100,0
2021Mei* 95,8 1,7 2,5 100,0
* nader voorlopig

** nader nader voorlopig