Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

4. Conclusie

Sinds de komst van corona en de maatregelen hiertegen zijn er duidelijke veranderingen zichtbaar op de arbeidsmarkt. Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 daalde het aantal werknemers voor het eerst na een lange periode van stijging. Toen steeg de uitstroom en daalde de instroom en de doorstroom. Na een aanvankelijke daling steeg het aandeel werknemers dat in dezelfde baan bleef. Het aandeel dat uitstroomde, bleef in heel 2020 lager dan in 2018 en 2019. Vooral in de horeca en de cultuur, sport en recreatie is samenhang van de lockdowns met de arbeidsmarktstromen goed te zien. Met name de uitstroom kent hier zeer sterke pieken. Tussen lockdowns door is er soms sprake van een aantrekkende instroom. De doorstroom lag in deze bedrijfstakken in vrijwel geheel 2020 relatief laag.

In de maanden maart-mei van 2021 werd iets van een herstel zichtbaar. Met name de instroom en de doorstroom trokken aan. De uitstroom bleef wel relatief laag en het percentage werknemers dat de baan behield bleef hoog.

Maken we de balans op van 2020 door de stromen in januari ten opzichte van een jaar later te vergelijken met die in voorafgaande jaren, dan blijkt dat het aantal werknemers dat de baan heeft behouden een fractie hoger was. Hier staat tegenover dat de uitstroom meer dan een fractie hoger was. Meest opvallende ontwikkeling geldt echter de doorstroom; deze lag op een fors lager niveau.

Niet alleen was de doorstroom laag, zij was ook kwalitatief anders dan in voorafgaande jaren. Bij de diverse onderdelen van de horeca stroomde werknemers in mindere mate door naar andere horeca-onderdelen en in hogere mate naar de detailhandel. Het zou hierbij om banen in fysieke winkels of bij webshops kunnen gaan. Ook stroomden er meer werknemers door naar de bedrijfsklasse waar onder meer uitzendkrachten onder vallen. Ook bij de sport- en recreatiebranche was er in 2020 minder doorstroom binnen de branche en meer naar de detailhandel. Vanuit zowel horeca als sport en recreatie was er ook meer doorstroom naar onderdelen van de gezondheids- en welzijnszorg.