Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien

4. Instroom en uitstroom per bedrijfstak

Figuur 4.1 laat zien dat de stromen sterk verschillen tussen bedrijfstakken. Dat geldt zowel voor de stromen tussen bedrijfstakken onderling als voor de in- en uitstroom van/naar geen werknemer. De stromen zijn groot in de bedrijfstakken verhuur en overige zakelijke diensten, de horeca en de cultuur, sport en recreatie. Bij verhuur en overige zakelijke diensten speelt mee dat uitzendkrachten die werken in een andere bedrijfstak ook doorstromen zodra ze overstappen van uitzendkracht naar een dienstverband bij het bedrijf waar ze werken. Bijlage B1 vermeldt het aandeel uitzendkrachten in de stromen van en naar de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke diensten.

Leeftijd is van belang bij de arbeidsmarktdynamiek. Scholieren en studenten met een bijbaan wisselen vaker van bedrijfstak en ook schoolverlaters die na het behalen van een diploma zoeken naar een geschikte baan stappen vaker over dan gemiddeld. De gemiddelde leeftijd van werknemers verschilt per bedrijfstak (zie figuur 2.2). In de bedrijfstakken horeca, handel en landbouw, en bosbouw en visserij, waar de leeftijd lager ligt dan gemiddeld, is de instroom van niet-werknemers naar verhouding groot.

De dynamiek is laag in de bedrijfstakken openbaar bestuur en overheidsdiensten, gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs en industrie, waar de gemiddelde leeftijd naar verhouding hoog is. In die bedrijfstakken – met uitzondering van de industrie – is bovendien de doorstroom naar andere bedrijfstakken kleiner dan de uitstroom naar niet-werknemers. Ook dat kan duiden op een geringe dynamiek.

In bijvoorbeeld de financiële dienstverlening, de verhuur en overige zakelijke diensten en de landbouw, bosbouw en visserij, was de uitstroom tussen september 2018 en september 2019 groter dan de instroom in die periode.

De instroom is groter dan de uitstroom in de gezondheids- en welzijnszorg, de bouwnijverheid en het openbaar bestuur en overheidsdiensten.

4.1 In- en uitstroom werknemers (15 tot 75 jaar), 2018/2019
   Geen werknemer (%)Andere bedrijfstak (%)
HorecaInstroom19,715,6
HorecaUitstroom12,521,9
Verhuur en overige
zakelijke diensten
Instroom16,018,3
Verhuur en overige
zakelijke diensten
Uitstroom12,624,0
Cultuur, sport
en recreatie
Instroom12,217,6
Cultuur, sport
en recreatie
Uitstroom10,218,1
Specialistische
zakelijke diensten
Instroom7,416,5
Specialistische
zakelijke diensten
Uitstroom7,014,6
Overige dienstverleningInstroom8,814,4
Overige dienstverleningUitstroom8,714,1
HandelInstroom12,69,7
HandelUitstroom8,113,7
Landbouw, bosbouw
en visserij
Instroom9,311,4
Landbouw, bosbouw
en visserij
Uitstroom7,814,4
Informatie en
communicatie
Instroom6,613,8
Informatie en
communicatie
Uitstroom6,512,5
Verhuur en handel
van onroerend goed
Instroom5,313,9
Verhuur en handel
van onroerend goed
Uitstroom6,011,8
Vervoer en opslagInstroom4,910,9
Vervoer en opslagUitstroom6,08,8
DelfstoffenwinningInstroom2,513,2
DelfstoffenwinningUitstroom4,310,5
EnergievoorzieningInstroom2,712,9
EnergievoorzieningUitstroom5,69,0
BouwnijverheidInstroom3,811,3
BouwnijverheidUitstroom5,17,5
Financiële
dienstverlening
Instroom3,911,2
Financiële
dienstverlening
Uitstroom5,412,5
Waterbedrijven
en afvalbeheer
Instroom2,412,5
Waterbedrijven
en afvalbeheer
Uitstroom4,29,3
IndustrieInstroom3,310,2
IndustrieUitstroom4,57,4
Gezondheids-
en welzijnszorg
Instroom5,27,4
Gezondheids-
en welzijnszorg
Uitstroom5,14,1
OnderwijsInstroom5,07,2
OnderwijsUitstroom5,85,0
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
Instroom1,97,4
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
Uitstroom3,53,3