Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien

Referenties

CBS. (2018). Mobiliteit van werknemers in en uit de financiële sector.

CBS. (2020). Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op zekerheid.

CBS. (2022). Minder flexwerknemers dan voor de coronacrisis ondanks toename

CBS. (2022b). StatLine: Werkzame beroepsbevolking; bedrijf.

CBS. (2022c). Meer hoogopgeleiden en beroepsniveau steeg mee.