Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid

Referenties

Atkinson, A. B. (1970). On the measurement of inequality. Journal of Economic Theory, 2, blz. 244–263.

Berry, K. J., en P. W. Mielke (1992). Assessment of variation in ordinal data. Perceptual and Motor Skills, 74 (1), blz. 63–66.

Beuningen, J. van, J. Burger, M. Coumans,en L. Moonen (2015). Het meten van welzijnsongelijkheid. CBS. https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende%20onderzoeksbeschrijvingen/het-meten-van-welzijnsongelijkheid 

Beuningen, J. van, en L. Moonen (2019). Trends in geluk en tevredenheid. Statistische Trends. https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/29/trends-in-geluk-en-tevredenheid

Brakel-Hofmans, M., van den (2007). De ongelijkheid van inkomens in Nederland. CBS, Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal, blz. 7-11. Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2007 (cbs.nl)

Burger, J., en J. van Beuningen (2020). Measuring well-being dispersion on discrete rating scales. Social Indicators Research, 149, blz. 749-773.

CBS (2016, 19 maart). Gezondheid, relaties en werk belangrijker voor geluk dan geld. CBS nieuwsbericht. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/gezondheid-relaties-en-werk-belangrijker-voor-geluk-dan-geld

CBS (2019). Welvaart en welzijn. Geld en gezondheid in de 3e levensfase. CBS, longread. https://longreads.cbs.nl/welvaart-en-welzijn-2019/welvaart-en-welzijn/

CBS (2020). Welvaart in coronatijd. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/welvaart-in-coronatijd

CBS StatLine (2020a). Welzijn in relatie tot financiën; kenmerken financiën. https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82636NED/table?dl=49DF4

CBS StatLine (2020b). Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens. http://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/84476NED/table?dl=49F24

CBS StatLine (2020c). Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken. http://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/82634NED/table?dl=5578D

Clark, A. E., S. Flèche, en C. Senik (2016). Economic growth evens out happiness: evidence from six surveys. Review of Income and Wealth, 62 (3), 405-419.

De Maio, F. G. (2007). Income inequality measures. Journal of Epidemiology & Community Health, 61, blz. 849-852.

Diener, E., E.M Suh, R.E Lucas en H.L Smith (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276–302. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276

Kalmijn, W., en R. Veenhoven (2005). Measuring inequality of happiness in nations. In search of proper statistics. Journal of Happiness Studies, 6, 357-396.

Kuyper, L. en K. Putters (2020). Zicht op de samenleving in coronatijd. Eerste analyse van de mogelijke gevolgen en implicaties voor beleid. Sociaal en Cultureel Planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/05/18/zicht-op-de-samenleving-in-coronatijd

Lambert, P. J. (2001). The distribution and redistribution of income (3rd ed.). Manchester: Manchester University Press.

Miltenburg, E. en J. Schaper (2020). Maatschappelijke gevolgen van corona. Verwachte gevolgen van corona voor de opvattingen en houdingen van Nederlanders. Sociaal en Cultureel Planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/07/17/verwachte-gevolgen-van-corona-voor-de-opvattingen-en-houdingen-van-nederlanders

OECD (2011). How’s life? Measuring well-being. Paris: OECD.
https://doi.org/10.1787/23089679

OECD (2020). How’s life in The Netherlands. Paris: OECD.
https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Netherlands.pdf

SCP (2016). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2016/12/21/de-toekomst-tegemoet

SCP (2020). Welbevinden ten tijde van corona. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/09/10/welbevinden-ten-tijde-van-corona.-eerste-bevindingen-op-basis-van-een-bevolkingsenquete-uit-juli-2020

SER (2019). Hoge verwachtingen. Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019. Sociaal-Economische Raad, verkenning 19/11. https://www.ser.nl/nl/adviezen/kansen-belemmeringen-jongeren

Stevens, G.M. Boer, S. van Dorsselaer, M. de Looze, S. de Roos, T. ter Bogt, R. van den Eijnden, en W. Vollebergh (2020). Gezondheid en welzijn van Nederlandse jongeren in internationaal perspectief. Universiteit Utrecht, HBSC, Trimbos instituut, Sociaal en Cultureel Planbureau, factsheet. https://www.scp.nl/publicaties/factsheets/2020/05/19/gezondheid-en-welzijn-van-nederlandse-jongeren-in-internationaal-perspectief

Veenhoven, R. (2017). World database of happiness. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl

World Economic Forum (2017). The inclusive growth and development report 2017. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf