Het meten van welzijnsongelijkheid

Naast het rapporteren van het gemiddelde welzijn is het relevant om de mate van ongelijkheid in kaart te brengen. Om welzijnsongelijkheid te meten zijn in dit artikel verschillende ongelijkheidsmaten onderzocht.