Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?

Referenties

CBS (2019). Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt.

CBS (2020). ICT’ers werken vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis.

CBS (2021a). De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis.

CBS (2021b). Licht herstel arbeidsdeelname onderwijsvolgende jongeren in het derde kwartaal.