Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?

1. Inleiding

In het coronajaar 2020 hebben zich ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voorgedaan die met geen enkel ander jaar in deze eeuw zijn te vergelijken. Niet eerder nam in de 21e eeuw het aantal mensen met betaald werk zo sterk af als in het tweede kwartaal van 2020 (CBS, 2021a). Deze afname deed zich vooral voor onder jongeren van 15 tot 25 jaar, en was sterker voor onderwijsvolgende jongeren dan voor jongeren die geen onderwijs meer volgen (CBS, 2021b). In het derde en vierde kwartaal van 2020 volgde deels een herstel en nam het aantal mensen met betaald werk weer snel toe. De vraag is hoe het jongeren met werk in deze periode is vergaan die net een diploma hebben behaald, namelijk de schoolverlaters die kort voor corona een opleiding in een bepaalde onderwijsrichting hebben afgerond.

De maatregelen die tijdens de eerste lockdown zijn ingevoerd, zoals verplicht thuiswerken, verbod op het uitoefenen van contactberoepen zoals kappers en een afname van vacatures door sluiting van onder meer sportscholen, horeca en bioscopen, hebben mogelijk invloed gehad op hun werk. Dit artikel bekijkt gediplomeerde mbo-schoolverlaters van verschillende opleidingsrichtingen die kort vóór corona hun opleiding hebben afgerond. Zij worden gevolgd in de periode van de eerste lockdown, die maart 2020 begon. Daarbij komen onderwerpen aan bod die uiteenlopen van (deels) thuiswerken tijdens corona, meer of minder uren werken per week dan voorheen tot ervaren stress en verlies van werkzekerheid.