Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

© Hollandse Hoogte
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends brengt de kenmerken van mbo-schoolverlaters vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in beeld. Bbl’ers verschillen van gediplomeerden van andere onderwijssoorten doordat ze werken en leren tijdens hun opleiding combineerden. Wat betekent dit voor hun intrede op de arbeidsmarkt en hun verdere loopbaan?

Van de bbl’ers die vanuit het schooljaar 2012/’13 het onderwijs hebben verlaten is bekeken welke opleidingen ze hebben gevolgd en in hoeverre ze hierin verschillen van andere mbo’ers. Verder is gekeken naar of deze bbl’ers direct na schoolverlaten (in oktober 2013) betaald werk hadden. Dit geeft een indicatie van hoe vraag en aanbod voor bbl’ers op de korte termijn op elkaar zijn afgestemd.

Ook wordt een beeld gegeven hoe bbl’ers terugkijken op hun opleiding: hoe beoordelen ze deze opleiding en in hoeverre vonden ze de opleiding een goede basis voor de arbeidsmarkt? En zijn ze tevreden over hun huidige functie? En hoe vergaat het bbl’ers op de langere termijn? Hebben ze vier jaar na schoolverlaten (nog) betaald werk? Sluit dit werk aan bij de opleiding? Of zijn ze een nieuwe opleiding gaan volgen? En was deze opleiding niveau verhogend of ging het om een andere studierichting? Dit geeft een indicatie van de behoefte aan aanvullende kennis en vaardigheden.