Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:schoolverlaters
6 resultaten voor keyword:schoolverlaters

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020

Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2018/’19 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Cijfers

De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf...

Publicaties

Jeugdzorg, schoolverlaten, afstroom, 2020 en 2021

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2020 en op 1 oktober 2021, naar wel of...

Cijfers

Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2019/’20 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest.

Cijfers

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021

Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2019/’20 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Cijfers

Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?

Dit artikel gaat in op het thuiswerken, minder of juist meer uren gaan werken, stress van het werk en verlies van werkzekerheid van schoolverlaters die vlak voor de coronapandemie hun diploma hebben...

Publicaties