Zoekresultaten

3 resultaten voor keyword:schoolverlaters
3 resultaten voor keyword:schoolverlaters

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2023

Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in studiejaar 2021/’22 hun diploma hebben behaald, uitgesplitst naar instelling en regio.

Cijfers

Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?

Dit artikel gaat in op het thuiswerken, minder of juist meer uren gaan werken, stress van het werk en verlies van werkzekerheid van schoolverlaters die vlak voor de coronapandemie hun diploma hebben...

Publicaties

De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf...

Publicaties