Zoekresultaten

31 resultaten voor keyword:geslacht
31 resultaten voor keyword:geslacht

Pagina 1 van 2

Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021

De tabel geeft de opleidingsniveauverdeling (in vijf categorieën) van personen van 16 jaar of ouder naar leeftijd en geslacht op 1 oktober 2021

Cijfers

Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de gemiddelde lengte van personen die in Nederland geboren zijn. Betreft de periode 1930 tot 2021. Er worden uitsplitsingen gegeven naar provincie. Tevens...

Publicaties

Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2020/’21*

Leerlingen in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs uitgesplitst naar onderwijssoort, geslacht, woongemeente, GGD-regio en stedelijkheid.

Cijfers

Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021

Kenmerken van transseksuelen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2021.

Cijfers

1 859 zelfdodingen in 2021, 36 meer dan in 2020

In 2021 maakten 1 859 mensen een einde aan hun leven, 36 meer dan in 2020. Het aantal zelfdodingen onder vrouwen is 31 lager, onder mannen 67 hoger dan in 2020. Toename het grootst onder mannen van...

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020

Cijfers over de bevolking van 15 tot 75 jaar naar geslacht, verbijzonderd naar positie in de werkkring en onderverdeling naar “12 uur of meer per week” en “ILO definitie”.

Cijfers

SDG 5 Gendergelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 5 Gendergelijkheid. SDG 5 draait om gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen in de samenleving. In 2030 moeten...

Overig

De arbeidsmarktsituatie na een scheiding

In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de arbeidsmarktpositie van mannen en vrouwen verandert na een scheiding.

Publicaties

Verschil sterfte naar geslacht tijdens eerste vijf weken corona-epidemie

In hoeverre verschilt de sterfte tussen mannen en vrouwen gedurende de eerste vijf weken van de corona-epidemie?

Artikelen

Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3

De kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2021 kwartaal 3

Cijfers

Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 3

De kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 3

Cijfers

Beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Mensen met langdurige aandoeningen of beperkingen 2019

Het percentage mensen van 15 jaar en ouder met een of meerdere langdurige aandoeningen en/of beperkingen naar opleiding, leeftijdsgroepen en onderwijsniveau. Voor het definiëren van het hebben van...

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking, 2019

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren

Cijfers

Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4

Bevolkingsgegevens op 1-1-2021 naar PC4, gemeentecode, gemeentenaam, losse leeftijden en geslacht.

Cijfers

Kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1

De kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1.

Cijfers

De woonsituatie na een scheiding

Dit artikel beschrijft hoe de woonsituatie van stellen zich heeft ontwikkeld 5 jaar nadat ze zijn gescheiden. Dit is onderzocht voor de periode 2014–2019.

Publicaties

Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 2

De kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2021 kwartaal 2

Cijfers

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2020

Cijfers

Bevolking 16-plus naar veiligheidsregio (2019-2020)

Voor de bevolking van 16 jaar en ouder is per veiligheidsregio het aantal mannen en vrouwen en de leeftijdsverdeling (peildatum 31 mei 2020) evenals het niveau van de hoogst gevolgde opleiding...

Cijfers

Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)

Overledenen naar geslacht en leeftijd, per week, in 2020 en 2021 tot en met week 12.

Cijfers

Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 2

De kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 2

Cijfers

Genderscan van ondernemerschap in Nederland

Overzicht van statistieken over het zelfstandigenlandschap in Nederland naar geslacht en de ontwikkelingen daar in.

Cijfers

Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht

De alchoholsterfte over 2020 ingeldeeld naar leeftijdsgroepen, geslacht en ICD code.

Cijfers

Vertrouwen in de politie, 2012-2021, uitbreiding van onderzoek 4747

Deze tabellen bevat extra informatie over het vertrouwen in de politie van burgers van 15 jaar en ouder in de periode 2012-2021, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau,...

Cijfers