De arbeidsmarktsituatie na een scheiding

Tabellenbijlage

B.1 Populatie naar geslacht en leeftijd, 1 januari 2014
Kenmerken (%)GescheidenSamengebleven
GeslachtMannen5048
GeslachtVrouwen5052
Leeftijd25 tot 32 jaar1910
Leeftijd32 tot 39 jaar2217
Leeftijd39 tot 46 jaar2723
Leeftijd46 tot 53 jaar2226
Leeftijd53 tot 60 jaar1024
OnderwijsniveauLaag2223
OnderwijsniveauMidden 4644
OnderwijsniveauHoog3234
Totaal84 4464 426 476

B.2 Behaald onderwijsniveau personen 25 tot 60 jaar zonder werk in 2012-2014, begonnen met werken na 1 januari 2014(%)
GeslachtHoogMiddenLaag
VrouwenGescheiden45,638,517,6
VrouwenSamengebleven27,519,710,7
MannenGescheiden56,939,720,2
MannenSamengebleven40,935,218,6

B.3 Behaald onderwijsniveau personen 25 tot 60 jaar met werk in 2012-2014, gestopt met werken na 1 januari 2014(%)
GeslachtHoogMiddenLaag
VrouwenGescheiden3,58,115,8
VrouwenSamengebleven4,26,711,9
MannenGescheiden3,65,19,3
MannenSamengebleven2,53,25,2

B.4 Gescheiden personen 25 tot 60 jaar, in 2012-2014 aan het werk en na 2014 gestopt met werken (%)
Met nieuwe partnerZonder nieuwe partner
Vrouwen6,28,2
Mannen2,96,7

B.5 Gemiddelde deeltijdfactor mannen, met of zonder thuiswonende minderjarige kinderen
KenmerkenPeriodeGescheiden SamengeblevenGescheiden Samengebleven
25 tot 39 jaar25 tot 39 jaar39 tot 60 jaar39 tot 60 jaar
Met kinderen2012-20140,920,940,930,94
Met kinderenNa 20140,930,950,930,94
Zonder kinderen2012-20140,900,920,920,94
Zonder kinderenNa 20140,920,940,910,92

B.6 Gemiddelde deeltijdfactor personen 25 tot 60 jaar naar behaald onderwijsniveau
GeslachtPeriodeGescheiden GescheidenGescheidenSamengeblevenSamengeblevenSamengebleven
LaagMiddenHoogLaagMiddenHoog
Vrouwen2012-20140,630,690,780,600,660,76
VrouwenNa 20140,660,720,810,590,660,75
Mannen2012-20140,910,910,930,930,930,94
MannenNa 20140,900,910,920,930,930,94

B.7 Gemiddelde deeltijdfactor gescheiden personen 25 tot 60 jaar
GeslachtNieuwe partnerGeen nieuwe partner
Mannen2012-20140,930,91
MannenNa 20140,930,91
Vrouwen2012-20140,750,71
VrouwenNa 20140,750,75

B.8 Algemene begrippen

Nettoarbeidsparticipatie

Het aandeel personen met betaald werk onder de bevolking. In dit onderzoek betreft dit werkzame personen die op 1 januari 2014 in de leeftijd van 25 tot 60 jaar waren. Deze definitie heeft betrekking op personen die ten minste 1 uur per week werken.

Hoogst behaald onderwijsniveau

Een ‘laag’ onderwijsniveau omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, vmbo, de eerste drie leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
‘Middelbaar’: bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
‘Hoog’: onderwijs op het niveau van hbo of wo.
Waar in dit artikel aandacht wordt besteed aan behaald onderwijsniveau, zijn alleen de personen meegenomen van wie het onderwijsniveau bekend is.