De arbeidsmarktsituatie na een scheiding

1. Inleiding

De publicatiereeks

Ruim een op de drie huwelijken in Nederland strandt (CBS StatLine, 2020). Bij mensen die ongehuwd samenwonen is de kans nog groter dat zij uit elkaar gaan. Het uit elkaar gaan heeft vaak grote emotionele en materiële consequenties.

Om meer inzicht te krijgen in de consequenties van het uit elkaar gaan heeft het CBS microdata-onderzoek gedaan naar de scheidingen die in 2014 hebben plaatsgevonden. Onder een scheiding wordt het beëindigen van een periode van samenwonen verstaan, ongeacht of de relatie was bekrachtigd middels een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. In dit artikel komt de arbeidsmarktsituatie aan bod. Gelijktijdig worden artikelen gepubliceerd over de inkomens- (Van den Brakel en Herbers, 2021) en de woonsituatie (Kooiman, 2021). Later dit jaar verschijnt nog een studie naar de arbeidsomstandigheden, beleving en gezondheid van gescheiden personen.

Dit artikel

Het verschil in financiële achteruitgang tussen mannen en vrouwen hangt voor een belangrijk deel samen met het verschil in arbeidsparticipatie (Bouman, 2005; Mortelmans en Vanderheyden, 2013). Hoewel de nettoarbeidsparticipatie van vrouwen van 15 tot 75 jaar is gegroeid van 61,0 procent in 2010 tot 64,2 procent in 2020, blijft deze nog steeds achter bij de participatie van mannen, die in beide jaren ruim 72 procent was. Vrouwen werken ook vaker in deeltijd dan mannen. In 2020 had bijna drie kwart een werkweek van minder dan 35 uur; bij mannen was dit ruim een kwart (CBS StatLine, 2021; Ministerie van Financiën, 2019; Peek, 2012).

In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de positie op de arbeidsmarkt wijzigt na een scheiding. Daarbij wordt met name ingegaan op de volgende vragen:

  • Hoe verandert de arbeidsdeelname na scheiding?
  • Hoe verandert het aantal gewerkte uren na scheiding?
  • In hoeverre verschillen deze uitkomsten voor mannen en vrouwen?
  • Hoe verschillen de uitkomsten naar leeftijd en het al dan niet hebben van minderjarige kinderen?