De arbeidsmarktsituatie na een scheiding

Referenties

Banzhaf, M., 2018. When it rains, it pours: under what circumstances does job loss lead to divorce. US Census Bureau Center for Economic Studies Paper no. CES-WP-13-62. https://www2.census.gov/ces/wp/2013/CES-WP-13-62.pdf

Bouman, A.M., 2005. Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding, CBS Bevolkingstrends. https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2005/20/arbeidsparticipatie-van-vrouwen-rond-de-echtscheiding 

Brakel, M. van den, D. Herbers, 2021. Inkomenssituatie in de vijf jaar na een scheiding, CBS Statistische Trends. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/inkomenssituatie-na-een-scheiding

CBS, 2018. Meer mensen wisselen van beroep. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/11/meer-mensen-wisselen-van-beroep 

CBS, 2020. StatLine - Huwelijksontbindingen: door echtscheiding en door overlijden. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37425ned/table?fromstatweb

CBS, 2021. Statline - Arbeidsdeelname; kerncijfers. https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82309NED/table?dl=51224

CBS / TNO, 2020. Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt 2019. https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/06/dynamiek-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt-de-focus-op-zekerheid
 
Covizzi, I., 2008. Does union dissolution lead to unemployment? European Sociological Review, vol. 24, p. 347-361.

Fernández., R., J.C. Wong, 2014. Divorce Risk, Wages, and Working Wives: A Quantitative Life-Cycle Analysis of Female Labor Force Participation. NBER Working Paper Series.https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19869/w19869.pdf

Kalmijn, M., 2005. The effect of divorce on men’s employment and social security histories, European Journal of Population (2005) 21: p. 347-366. https://matthijskalmijn.nl/onewebmedia/Kalmijn%20-%20EJP%20-%20Divorce%20and%20mens%20employment%20histories.pdf

Kooiman, C., 2021. Verhuizen en woonsituatie na scheiding. CBS Statistische Trends. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/de-woonsituatie-na-een-scheiding

Ministerie van Financiën, 2019. De(el)tijd zal het Leren, IBO Deeltijdwerk, Bijlage 4. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/29/ibo-deeltijdwerk

Mortelmans, D., G. Vanderheyden, 2013. Arbeidstrajecten van vrouwen in de periode rond hun (echt)scheiding. In: SVR-studie 2013/2 – Gezinstransities in Vlaanderen. https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/13065

Peek, S., 2012. Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders. CBS Sociaaleconomische trends. https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2012/40/veranderingen-in-arbeidsparticipatie-van-gescheiden-moeders 

Poortman, A.R., R. van Gaalen, 2017. Shared residence after separation: a review and new findings from the Netherlands. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/fcre.12302

Rooijen, J. van, R. van Gaalen, 2013. Effect van ontslag van de man op zijn scheidingskans. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, UvA. https://pure.uva.nl/ws/files/28146374/2014arbeidsvraagstukkenontslagscheiding.pdf