Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:rijbewijsbezit
25 resultaten voor keyword:rijbewijsbezit

Minder mensen met busrijbewijs

Op 1-1-2017 waren er 314 duizend personen met een Nederlands busrijbewijs, ruim 6 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen

Meer 50-plussers op de motor

Onder Nederlanders van 50 jaar en ouder is het motorbezit gegroeid

Artikelen

80 Procent volwassenen heeft rijbewijs

Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 17 jaar of ouder heeft een autorijbewijs. Begin 2019 hadden bijna 11,2 miljoen personen een Nederlands personenautorijbewijs B. Dat is 1 procent meer...

Artikelen

Toename elektrische auto’s zet door

Aantal elektrische auto's op de Nederlandse weg groeit, ondanks lagere verkopen

Artikelen

Personen met een nieuw autorijbewijs, 2015

Aantal personen dat in 2015 het autorijbewijs gehaald heeft.

Cijfers

Hoeveel mensen hebben een rijbewijs?

Aantal bezitters van een rijbewijs voor (vracht)auto, bus, bromfiets of motor

Overig

Rijbewijzen

beschrijving wijze van onderzoek rijbewijzen

Overig

Rijbewijsbezit

Rijbewijsbezit per 100 inwoners per 1 januari 2016

Cijfers

Auto’s, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2023

Personenauto’s van particulieren, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2023

Cijfers

Autobezit jongeren in stad helft van dat op platteland

Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is twee keer zo hoog als van stadsjongeren

Artikelen

Jaarmonitor Wegvoertuigen: Aantallen

In de jaarmonitor wegvoertuigen: Aantallen staat hoe het Nederlandse personen- en bedrijfsautopark zich heeft ontwikkeld

Artikelen

Meer autorijbewijzen, minder brommers bij 17-jarigen

Het aantal 17-jarigen die een bromfietsrijbewijs bezitten en geen autorijbewijs is tussen 2014 en 2016 gedaald.

Artikelen

Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019

Hoe verplaatsen 55-plussers zich en hoe waarderen ze hun mobiliteit?

Publicaties

Rijbewijs en motorvoertuigbezit huishoudens

Auto- en rijbewijsbezit huishoudens naar inkomen en stedelijkheid

Cijfers

Ruim kwart huishoudens heeft geen motorvoertuig

In 2,1 miljoen huishoudens (27 procent) in Nederland was in 2016 geen (lease)auto, brom- of snorfiets, scooter, motor of bestelauto aanwezig

Artikelen

Meer 50-plussers met motor en motorrijbewijs

Nederland telde begin dit jaar bijna 680 duizend motoren, 4 procent meer dan in 2014.

Artikelen

Bijna helft 75-plussers heeft autorijbewijs

Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft 49 procent een autorijbewijs

Artikelen

Autorijbewijsbezit jongeren nog niet op niveau van voor corona

Op 1 januari 2023 hadden ruim 11,5 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs, 0,7 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Minder autorijbewijzen verstrekt dan voor coronacrisis

In 2021 werden er 7,8 procent meer nieuwe autorijbewijzen afgegeven dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 178 duizend nieuwe autorijbewijshouders bij.

Artikelen

Twee derde geslaagde rijbewijskandidaten jonger dan 21

Bijna 194 duizend Nederlanders hebben in 2015 hun autorijbewijs gehaald.

Artikelen

Meer rijbewijsbezitters ondanks coronacrisis

Op 1 januari 2021 hadden 11,4 miljoen personen een autorijbewijs, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Door de maatregelen tegen corona kwamen er vorig jaar 23,6 procent minder nieuwe...

Artikelen

65-plussers met meer auto’s en kilometers op de weg

Nederlanders maken steeds meer autokilometers, vooral 65-plussers.

Artikelen

Kwart 75-plussers kon in 2019 niet zelf naar ziekenhuis als dat nodig was

Het zelfstandig bereiken van ziekenhuis, huisarts of apotheek is voor een deel van de ouderen een probleem. 26% van de 75-plussers kan niet zelfstandig naar een ziekenhuis als dat nodig is.

Artikelen