Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:rijbewijsbezit
27 resultaten voor keyword:rijbewijsbezit

Pagina 1 van 2

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddelde jaarbevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio

Cijfers

Steeds meer 65-plussers hebben een motorfiets

Begin 2024 stonden er 108 duizend motorfietsen op naam van iemand van 65 jaar of ouder. Dat waren er 54 procent meer dan in 2019. Ouderen hebben vaak een oudere motor.

Artikelen

Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)

Cijfers

Bijna 11,7 miljoen mensen hebben autorijbewijs

Begin 2024 bezaten bijna 11,7 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs. Dat is 9 procent meer dan tien jaar eerder. Er waren vooral meer 65-plussers met een rijbewijs.

Artikelen

Autorijbewijsbezit jongeren nog niet op niveau van voor corona

Op 1 januari 2023 hadden ruim 11,5 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs, 0,7 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari, 2000-2022

Kenmerken motorfietsen zoals bouwjaar, aantal cilinders, cilinderinhoud, naar provincie en leeftijd (in klassen) van de eigenaar van de motorfiets

Cijfers

Minder autorijbewijzen verstrekt dan voor coronacrisis

In 2021 werden er 7,8 procent meer nieuwe autorijbewijzen afgegeven dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 178 duizend nieuwe autorijbewijshouders bij.

Artikelen

Meer rijbewijsbezitters ondanks coronacrisis

Op 1 januari 2021 hadden 11,4 miljoen personen een autorijbewijs, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Door de maatregelen tegen corona kwamen er vorig jaar 23,6 procent minder nieuwe...

Artikelen

Kwart 75-plussers kon in 2019 niet zelf naar ziekenhuis als dat nodig was

Het zelfstandig bereiken van ziekenhuis, huisarts of apotheek is voor een deel van de ouderen een probleem. 26% van de 75-plussers kan niet zelfstandig naar een ziekenhuis als dat nodig is.

Artikelen

Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019

Hoe verplaatsen 55-plussers zich en hoe waarderen ze hun mobiliteit?

Publicaties

Meer 50-plussers met motor en motorrijbewijs

Nederland telde begin dit jaar bijna 680 duizend motoren, 4 procent meer dan in 2014.

Artikelen

80 Procent volwassenen heeft rijbewijs

Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 17 jaar of ouder heeft een autorijbewijs. Begin 2019 hadden bijna 11,2 miljoen personen een Nederlands personenautorijbewijs B. Dat is 1 procent meer...

Artikelen

Personenmobiliteit; persoonskenmerken en reismotieven, regio's, 2010-2017

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per inwoner persoonskenmerken, reismotieven, regio's

Cijfers

Ruim kwart huishoudens heeft geen motorvoertuig

In 2,1 miljoen huishoudens (27 procent) in Nederland was in 2016 geen (lease)auto, brom- of snorfiets, scooter, motor of bestelauto aanwezig

Artikelen

Meer 50-plussers op de motor

Onder Nederlanders van 50 jaar en ouder is het motorbezit gegroeid

Artikelen

Autobezit jongeren in stad helft van dat op platteland

Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is twee keer zo hoog als van stadsjongeren

Artikelen

Twee derde geslaagde rijbewijskandidaten jonger dan 21

Bijna 194 duizend Nederlanders hebben in 2015 hun autorijbewijs gehaald.

Artikelen

Toename elektrische auto’s zet door

Aantal elektrische auto's op de Nederlandse weg groeit, ondanks lagere verkopen

Artikelen

Jaarmonitor Wegvoertuigen: Aantallen

In de jaarmonitor wegvoertuigen: Aantallen staat hoe het Nederlandse personen- en bedrijfsautopark zich heeft ontwikkeld

Artikelen

Minder mensen met busrijbewijs

Op 1-1-2017 waren er 314 duizend personen met een Nederlands busrijbewijs, ruim 6 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

65-plussers met meer auto’s en kilometers op de weg

Nederlanders maken steeds meer autokilometers, vooral 65-plussers.

Artikelen

Bijna helft 75-plussers heeft autorijbewijs

Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft 49 procent een autorijbewijs

Artikelen

Meer autorijbewijzen, minder brommers bij 17-jarigen

Het aantal 17-jarigen die een bromfietsrijbewijs bezitten en geen autorijbewijs is tussen 2014 en 2016 gedaald.

Artikelen
Artikelen