Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019

4. Referenties

Brakel, M. van den, en K. Gidding (2019). Hoe is de financiële welvaart verdeeld? CBS, Statistische trends. 

CBS (2019). 80 procent volwassenen heeft rijbewijs. CBS, nieuwsbericht. 

CBS (2020). Mobiliteit. CBS, nieuwsbericht.  

Kampert, A., J. Nijenhuis, H. Nijland, G. Uitbeijerse, en M. Verhoeven (2019). Indicator risico op vervoersarmoede. Inzicht op buurtniveau. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Heerlen/ Den Haag. 

Mollenkopf, H., en A. Walker (Eds., 2007). Quality of life in old age. International and multi-disciplinary perspectives. Social indicators research series, Springer, Dordrecht.

VWS (2018). Programma Langer Thuis. Samen aan de slag. Plan van aanpak 2018-2021. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag. 

CBS StatLine

CBS StatLine (2018). Mobiliteit van personen; persoonskenmerken en reismotieven, regio’s.

CBS Statline (2019). Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers