Gepromoveerden op de arbeidsmarkt

Referenties

Broek - Honingh, N. van den, en A. Vennekens (2020). Jonge wetenschappers moeten lange adem hebben. Demos, 36 (6), 2-4.

CBS (8 maart 2016). Ook onder gepromoveerden sekseverschillen op arbeidsmarkt. CBS nieuwsbericht. 

CBS (2019). Standaard Onderwijsindeling 2016. Editie 2018/’19. 

CBS StatLine (2020a). Wetenschappelijk onderwijs; promoties, studierichting.

CBS StatLine (2020b). Ho; gediplomeerden, soort diploma, studierichting, migratieachtergrond

Koier, E., en J. de Jonge (2018). De zin van promoveren – Loopbanen en arbeidsmarktperspectieven van gepromoveerden. Den Haag: Rathenau Instituut.

Europese Commissie (2010). Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussel: Europese Commissie.

Maas, B., en M. Visser (2016). Sekseverschillen op de arbeidsmarkt ook onder Gepromoveerden. Sociaal economische trends, 2016/03. 

Thor, J. van, en S. Alejandro Perez. Resultaten Gepromoveerdenonderzoek 2019. Paper. Den Haag, Heerlen, Bonaire: CBS. 

Traag, T., en H-J Dirven. Arbeidsmarktpositie van gepromoveerden. Sociaaleconomische trends, 2008/04.

Waaijer, C. (2016). Quantized careers. Origins and consequences of the preponderance of temporary and junior jobs in academia [Dissertatie].

Wiebes, E. (2019, 13 december). Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn [Kamerbrief].