Auteur: Jesper van Thor, Francis van der Mooren

Gepromoveerden op de arbeidsmarkt

Over deze publicatie

Van alle personen met een doctorstitel in Nederland in 2019 zijn 6 op de 10 mannen. Sinds het begin van de jaren ’90 hebben vrouwen een flinke inhaalslag gemaakt met promoveren. De meeste gepromoveerden hebben hun promotieonderzoek gedaan in de richting gezondheidszorg en welzijn, en wiskunde en natuurwetenschappen. Een overgrote meerderheid van de gepromoveerden kijkt tevreden terug op hun promotieperiode. Wel hebben 6 op de 10 de werkdruk tijdens hun promotietraject als (zeer) hoog ervaren.
De arbeidsdeelname van gepromoveerden is met 96 procent hoog, bijna drie kwart van de werkenden heeft een vaste baan. Ook werken ze vergeleken met de totale werkzame beroepsbevolking veel uren per week. De meest voorkomende beroepen zijn hoogleraar of docent in het hoger onderwijs en medisch specialist. Van de personen met een doctorstitel zijn bijna 2 op de 3 buiten de academische wereld werkzaam. Bij het merendeel zijn de huidige werkzaamheden sterk of deels gerelateerd aan het onderzoek dat zij tijdens hun promotie hebben gedaan. Bijna 9 op de 10 zijn van mening dat het behalen van de doctorstitel van meerwaarde is geweest voor hun loopbaan.