Gepromoveerden op de arbeidsmarkt

2. Gepromoveerden naar kenmerken

Gepromoveerde vaker man dan vrouw

Van de gepromoveerden in Nederland is 60 procent man en 40 procent vrouw. Op het moment dat zij hun doctorstitel behaalden, waren zij gemiddeld bijna 33 jaar oud. Op het moment van deelname aan het Gepromoveerdenonderzoek 2019 waren zij gemiddeld 44 jaar. Daarmee heeft een gemiddelde deelnemer aan dit onderzoek zo’n twaalf jaar werkervaring na het promoveren. Mannen zijn gemiddeld iets ouder dan vrouwen: bijna 46 tegenover ruim 42 jaar. Iets meer dan een kwart van de gepromoveerden heeft de doctorstitel in de afgelopen vijf jaar behaald.

Ruim 8 op de 10 gepromoveerden die in Nederland wonen, hebben een Nederlandse achtergrond. Het overige deel bestaat uit personen met een westerse migratieachtergrond (12 procent) of een niet-westerse migratieachtergrond (6 procent). Bijna 6 op de 10 gepromoveerden wonen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland of Utrecht.

2.1 Gepromoveerden naar leeftijd, 2019
CategorieAandeel (%)
Tot 35 jaar17,7
35 tot 45 jaar36,3
45 tot 55 jaar27,9
55 tot 70 jaar18,1

Toename aandeel gepromoveerde vrouwen

In academisch jaar 2017/’18 bestond de nieuwe aanwas van gepromoveerden voor bijna de helft (48 procent) uit vrouwen. Sinds het begin van de jaren ’90 maakten vrouwen een flinke inhaalslag. In academisch jaar 1990/’91 was nog 16 procent van alle personen die hun doctorstitel behaalden vrouw. Wel is hun aandeel de laatste jaren vrij constant.

2.2 Man-vrouwverdeling gepromoveerden naar promotiejaar
Academisch jaarVrouwen (%)Mannen (%)
1990/'911684
1991/'921882
1992/'932278
1993/'942377
1994/'952476
1995/'962872
1996/'972674
1997/'982872
1998/'993169
1999/'003466
2000/'013565
2001/'023763
2002/'033862
2003/'043863
2004/'053961
2005/'063763
2006/'074357
2007/'084258
2008/'094357
2009/'104456
2010/'114555
2011/'124555
2012/'134753
2013/'144852
2014/'155051
2015/'164951
2016/'174951
2017/'184852