Sekseverschillen op de arbeidsmarkt ook onder gepromoveerden

Sociaaleconomische Trends 2016: De arbeidsdeelname is hoog onder gepromoveerden. Toch blijkt dat gepromoveerde vrouwen in vergelijking met gepromoveerde mannen minder vaak een voltijdbaan hebben, minder vaak een leidinggevende functie bekleden en een lager inkomen hebben.