Resultaten Gepromoveerdenonderzoek 2019

Omslag, Resultaten Gepromoveerdenonderzoek 2019
Onderzoek over personen die hun doctorstitel hebben behaald aan een Nederlandse universiteit. Hoe kijken zij terug op hun promotietraject en hoe doen zij het op de arbeidsmarkt?

In 2019 heeft het CBS voor de derde keer onderzoek gedaan onder gepromoveerden. Dit onderzoek vindt eens in de vijf jaar plaats en maakt deel uit van een internationaal project dat geïnitieerd is door de OESO, UIS en Eurostat. Doel van dit onderzoek is het vergroten van het inzicht in de loopbanen en de mate van internationale mobiliteit van gepromoveerden na het behalen van hun doctoraat.

De rapportage bespreekt de belangrijkste resultaten voor gepromoveerden en maakt inzichtelijk hoe zij hun promotieperiode hebben ervaren. Daarnaast komt aan bod hoe zij presteren op de arbeidsmarkt en in welke mate zij internationaal mobiel zijn.