55-plussers over mantelzorg krijgen

Referenties

CBS (2016). Een op zeven mantelzorgers vindt zichzelf zwaarbelast.

CBS (2019). Gezondheidsenquête vanaf 2014.

CBS StatLine (2020a). Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken. Geraadpleegd op 12 mei 2020.

CBS StatLine (2020b). Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Geraadpleegd op 12 mei 2020.

Kooiker, S., A. de Jong, D. Verbeek-0udijk, A. de Boer (2019). Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040. Een verkenning van de regionale ontwikkelingen voor de komende 20 jaar. Den Haag: SCP.

Klerk, M., de, D. Verbeek-Oudijk, I. Plaisier en M. den Draak (2019). Zorgen voor thuiswonende ouderen. Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Rijksoverheid (2019). Mantelzorg. Den Haag.

Van den Brakel, M. en K. Gidding (2019). Hoe is de financiële welvaart verdeeld? Statistische Trends.