Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:mantelzorg
28 resultaten voor keyword:mantelzorg

Pagina 1 van 2

Helft Nederlanders vindt kinderen verantwoordelijk voor zorg ouders

De helft van de Nederlanders vindt dat kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun ouders. Vooral jongeren zijn van mening dat volwassen kinderen voor hun ouders moeten zorgen als dat nodig...

Artikelen

Familiesolidariteit: hulp aan ouders en kinderen

Voor de meeste mensen is hulp en steun tussen ouders en kinderen niet altijd vanzelfsprekend. Vooral als de hulp die gegeven moet worden sterk ingrijpt in het leven van de gever, is een kleiner...

Artikelen

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Publicaties

Wmo te meten? Bronnenonderzoek monitoring Wet maatschappelijke ondersteuning

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Om op termijn deze wet te kunnen evalueren en monitoren, heeft het ministerie van VWS het Centrum...

Artikelen

Psychische gezondheid in Nederland

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Cijfers

Werkende mantelzorgers nemen iets vaker verlof op

Het aantal werknemers dat voor korte of lange tijd mantelzorg verleent was in 2007 nagenoeg hetzelfde als in 2005. Wel namen ze in 2007 iets vaker verlof op om te kunnen zorgen.

Artikelen

Mantelzorg onder 55-plussers naar burgerlijke staat

Mantelzorg naar burgerlijke staat onder thuiswonende 55 plussers.

Cijfers

Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Cijfers

Psychische gezondheid in Nederland

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Cijfers

220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar belast door mantelzorg

Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland geven intensief of langdurig mantelzorg. Van deze mantelzorgers voelt 1 op de 7, ongeveer 220 duizend personen, zich tamelijk zwaar tot zwaar belast. Onder...

Artikelen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2007

Artikelen

Informele hulp: wie doet er wat?

In de publicatie Informele hulp: wie doet er wat? beantwoordt het SCP vragen over de omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning.

Publicaties
Artikelen

Meeste werknemers nemen geen verlof op om voor ziek familielid te zorgen

Bijna een op de zes werknemers die voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid zorgen nam hiervoor vorig jaar verlof op. Werknemers die voor een partner of kind zorgen namen vaker verlof op...

Artikelen
Artikelen

Een op de tien mensen zorgt voor ziek of hulpbehoevend familielid

Een op de tien personen van 15 tot 65 jaar zorgt voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid. Meestal gaat het om een ouder.

Artikelen

CBS schat gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen

In 2016 maakten iets meer dan 1 miljoen Nederlanders gebruik van een maatwerkvoorziening i.h.k. van de Wmo 2015

Artikelen

Twee keer zoveel vrouwen als mannen van 55-plus krijgen mantelzorg

In 2022 kreeg 13% van de vrouwen en 6% van de mannen van 55 jaar of ouder mantelzorg, zoals begeleiding of vervoer naar een arts of kapper, of hulp in het huishouden. Onder vrouwen van 75-plus kreeg...

Artikelen

55-plussers over mantelzorg krijgen

Beleving van 55-plussers over het ontvangen van mantelzorg. En welke wensen hebben 55-plussers die geen mantelzorg ontvangen als ze in de toekomst hulp nodig zouden hebben in het huishouden, of bij...

Publicaties

Langdurende zorg mannelijke en vrouwelijke werknemers

Zorggedrag en verlofgebruik voor de zorg voor langdurend zieke naasten door mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikelen

Werknemer met vaste baan zorgt vaker dan flexwerker

1,2 miljoen werknemers hadden in 2015 te maken met langdurige zorg voor naasten. 57 procent verleende die zorg zelf.

Artikelen

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Artikelen

Hoe is de leefsituatie van Nederlandse ouderen?

Ouderen zijn kwetsbaarder voor het COVID-19 virus en leven in deze tijd daarom vaak (nog) geïsoleerder dan anderen. Daarnaast staat de thuiszorg onder druk, waardoor ouderen afhankelijker kunnen...

Artikelen

Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg

Als hun gezondheid in de toekomst slechter wordt, zou de helft van de 55-plusser liefst mantelzorg krijgen voor hulp in huis. Voor persoonlijke of medische verzorging wil men vaker professionele hulp.

Artikelen