Auteur: Ilona Veer, Coen van Duin en Jeremy Weidum

Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers

Over deze publicatie

Een vergelijking van een cohort zestigers uit 2001 met een cohort zestigers uit 2011 laat zien dat het pensioen als belangrijkste inkomstenbron heeft ingeboet.Tegelijkertijd haalden zestigers in 2011 hun inkomen vaker hoofdzakelijk uit werk dan in 2001. Deze ontwikkelingen vielen samen met de afschaffing van de VUT regeling en het prepensioen. Er werd ook langer doorgewerkt: in de leeftijd van 61 tot 65 jaar had het tweede cohort vaker inkomen primair uit werk dan het eerste cohort. Zowel mannen als vrouwen hadden op zestigjarige leeftijd vaker werk en minder vaak een inkomen uit pensioen, ongeacht of ze hoog- of laagopgeleid waren.
Bij vrouwen speelde hierbij ook een rol dat oudere generaties werden opgevolgd door jongere met een grotere arbeidsdeelname. Tegelijk met beleidswijzigingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid deed zich een daling voor in het aandeel zestigers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wel nam de kans op het instromen in een dergelijke uitkering na het zestigste levensjaar toe.