Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers

Literatuur

Arts, K. en F. Otten (2013). Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen. Sociaal Economische Trends 2013 (4).

Bakker, B. F. M., J. van Rooijen en L. van Toor (2014). The System of social statistical datasetsof Statistics Netherlands: An integral approach to the production of register-based social statistics. Statistical Journal of the IAOS, 30, 411–424.

HR-kiosk (2018). Vervroegd uittreden (VUT).

Portegijs, W. en M. van den Brakel (red., 2018). Emancipatiemonitor 2018. Centraal Bureau voor de Statistiek/Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

Rijksoverheid (2018a). Wet verbetering poortwachter.

Rijksoverheid (2018b). Waarom gaat de AOW-leeftijd omhoog?

Van Sonsbeek, J., T. Kantarci en Y. Zhang (2018). WIA stimuleert arbeidsdeelname eninkomen meer dan WAO. ESB Arbeidsmarkt, 2–5.

StatLine

CBS StatLine (2019). Arbeidsdeelname; onderwijsniveau.