Zoekresultaten

42 resultaten voor keyword:inkomensbronnen
42 resultaten voor keyword:inkomensbronnen

Pagina 1 van 2

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs voor binnensport en buitensport, ledental, accommodatie, werkzame personen, vrijwilligers, baten, lasten, type sportclub

Cijfers

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Inkomsten landbouwsector 1 procent hoger in 2021

De inkomsten van de landbouwsector zijn in 2021 met 1 procent gestegen ten opzichte van 2020. De dierlijke productie lag onder het niveau van 2020, de plantaardige productie was hoger

Artikelen

Boeren vinden steeds vaker aanvullende inkomstenbron

Het aantal agrarische bedrijven dat door verbredingsactiviteiten een aanvullende inkomstenbron heeft, is in 2020 gestegen naar 22 duizend.

Artikelen

Neveninkomens naar sociaaleconomische categorie

Waar bestaan de bijverdiensten van de verschillende sociaaleconomische categorieën uit?

Publicaties

Inkomsten sportclubs ruim 1,2 miljard euro in 2018

De inkomsten van sportclubs bedroegen in 2018 ruim 1,2 miljard euro. Meer dan de helft van de inkomsten kwam voort uit contributies, les- en entreegelden. Dit aandeel neemt toe. Vooral voor...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens 2,4 procent hoger

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 2,4 procent.

Artikelen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

Artikelen

Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers

Vergelijking van vijf jaar inkomstenbronnen van zestig jarigen uit 2001 en 2011

Publicaties

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Ruim helft zzp’ers heeft ook andere inkomensbron

Ruim 55 procent van de 1,5 miljoen zzp’ers heeft naast een zzp-inkomen ook een andere bron van inkomsten.

Artikelen

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nr, 1995-2017

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Britten komen voor werk, blijven voor de liefde

Van 42500 inwoners begin 2016 met Britss paspoort verdiende 43% inkomen vooral als werknemer, 9% als zelfstandige

Artikelen

Inkomen van werknemers in de flexibele schil

Inkomen van werknemers in de flexibele schil vergeleken met dat van flexwerkers die zijn doorgestroomd naar vast werk

Artikelen

Armoederisico het hoogst in Amsterdam en Rotterdam

Artikel Armoederisico het hoogst in Amsterdam en Rotterdam

Artikelen

Inkomen huishoudens stijgt met 1,4 procent

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2016 met 1,4 procent gestegen.

Artikelen

Vergrijzing en de Nederlandse economie

Hoe hangen onder meer arbeidsparticipatie, consumptie en consumentenvertrouwen samen met leeftijd?

Artikelen

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstakken, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Tuinders zorgen voor goed landbouwjaar

Per arbeidsjaar stegen de landbouwinkomsten in 2016 met 7,6 procent. Deze stijging wordt gedragen door de tuinbouw

Artikelen

Welvaart in Nederland 2016

Welvaart in Nederland geeft de meest actuele gegevens over de welvaart van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Meer mensen langdurig werkloos of ontmoedigd

Steeds meer mensen waren de afgelopen jaren langer dan een jaar werkloos. Ook de groep mensen die wel beschikbaar was voor werk, maar de arbeidsmarkt ontmoedigd de rug toekeerde is groter geworden....

Artikelen

Hoeveel ouderlijk gezang klinkt door in het gepiep van de jongen?

Van de verschillen in schoolprestaties tussen kinderen wordt 42 procent verklaard door verschillen tussen ouderlijk milieus. Bijna één derde hiervan wordt verklaard door de opleidingsniveaus van...

Artikelen