Zoekresultaten

102 resultaten voor keyword:inkomensbronnen
102 resultaten voor keyword:inkomensbronnen

Pagina 1 van 5

Britten komen voor werk, blijven voor de liefde

Van 42500 inwoners begin 2016 met Britss paspoort verdiende 43% inkomen vooral als werknemer, 9% als zelfstandige

Artikelen

Hondenbelasting levert 58 miljoen euro op

Gemeenten verwachten dit jaar 58 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. De hondenbelasting is vooral een grotestedenbelasting.

Artikelen

Uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron

Cijfers over uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron.

Cijfers

Doelgroepenanalyse MijnPensioenOverzicht.nl

Tabellen met kenmerken van zij die pensioen opbouwen, naar wie (n)ooit heeft ingelogd op MPO.nl.

Cijfers

Hoeveel ouderlijk gezang klinkt door in het gepiep van de jongen?

Van de verschillen in schoolprestaties tussen kinderen wordt 42 procent verklaard door verschillen tussen ouderlijk milieus. Bijna één derde hiervan wordt verklaard door de opleidingsniveaus van...

Artikelen

Bevolkings- en sterftecijfers 2008-2013

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2008-2013.

Cijfers

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 1999-2005

In opdracht van COS Rotterdam heeft het CBS tabellen berekend over inkomens en inkomensbronnen van huishoudens in Rotterdam. Het gaat om huishoudens die zijn verhuisd naar en die zijn verhuisd uit de...

Artikelen

Uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron

uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2013/2014 en 2014/2015.

Cijfers

Beschikbaar inkomen huishoudens 2,4 procent hoger

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 2,4 procent.

Artikelen

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2016

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014 en 2015

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

Cijfers

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2016

Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2016

Cijfers

Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt

Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie.

Cijfers

Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen.

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2014

Cijfers

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2017

Cijfers

Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden

De inkomens- en arbeidssituatie van weduwen/weduwnaars, die wel/geen Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering ontvangen.

Cijfers

Tuinders zorgen voor goed landbouwjaar

Per arbeidsjaar stegen de landbouwinkomsten in 2016 met 7,6 procent. Deze stijging wordt gedragen door de tuinbouw

Artikelen

Ruim helft zzp’ers heeft ook andere inkomensbron

Ruim 55 procent van de 1,5 miljoen zzp’ers heeft naast een zzp-inkomen ook een andere bron van inkomsten.

Artikelen

Opbrengst parkeerbelasting in twintig jaar vertienvoudigd

Gemeenten verwachten dit jaar 533 miljoen euro op te halen aan parkeerbelastingen. Dat is 10 keer zoveel als in 1989.

Artikelen
Artikelen

Kinderen uit gebroken gezinnen gaan eerder uit huis

Kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen uit stiefgezinnen gaan eerder uit huis dan kinderen die bij de eigen ouders wonen. De regio waar het ouderlijk huis staat en de inkomstenbron van de ouders...

Artikelen

Inkomen huishoudens stijgt met 1,4 procent

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2016 met 1,4 procent gestegen.

Artikelen

Vergrijzing en de Nederlandse economie

Hoe hangen onder meer arbeidsparticipatie, consumptie en consumentenvertrouwen samen met leeftijd?

Artikelen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

Artikelen