Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:pensioeninkomens
11 resultaten voor keyword:pensioeninkomens

Half miljoen 55-plussers met lage opbouw tweedepijlerpensioen

Op basis van de pensioenaanspraken-statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek kan de mate van opbouw van ouderdomspensioen qua groepen van personen worden afgeleid

Artikelen

Kwalitatief onderzoek bij analyse witte vlekken

Kwalitatief onderzoek naar pensioenregelingen bij werkgevers zonder verplichtstelling

Cijfers

Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers

Vergelijking van vijf jaar inkomstenbronnen van zestig jarigen uit 2001 en 2011

Publicaties

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

Artikelen

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering, ongeveer 40 procent werkt van 50e tot pensioen

Artikelen

Dynamische koopkrachtontwikkeling; overgang van inkomensbron, 2001-2015

Dynamische koopkrachtontwikkeling Verandering van de voornaamste inkomensbron

Cijfers

Dynamische koopkrachtontwikkeling, 2001-2015

Dynamische koopkrachtontwikkeling Samenstelling huishouden en voornaamste inkomensbron

Cijfers

Koopkracht blijft in doorsnee stijgen

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2015 met 1,1 procent toegenomen.

Artikelen

2,7 procent meer koopkracht in 2016

Het is de sterkste stijging van de koopkracht sinds 2007.

Artikelen

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Koopkrachtontwikkeling van personen, dynamisch Samenstelling huishouden, voornaamste inkomensbron, woonsituatie

Cijfers

Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken

Koopkrachtontwikkeling van personen, dynamisch Geslacht, leeftijd, positie in huishouden, sociaaleconomische categorie

Cijfers