Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:arbeidsinkomens
23 resultaten voor keyword:arbeidsinkomens

Ook koopkrachtverlies huishoudens in 2004

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2004 verder teruggelopen. De winst van het bedrijfsleven is echter gestegen.

Artikelen

Arbeidsinkomensquote: alternatieve definitie

CBS, CPB en DNB hebben recentelijk besloten tot een nieuwe definitie van de arbeidsinkomensquote.

Cijfers

Arbeidsinkomensquote

Het aandeel van de beloning voor arbeid in de netto toegevoegde waarde.

Overig

Grote inkomensverschillen tussen flexwerkers

De inkomensverschillen hebben voornamelijk te maken met verschillen in gewerkte uren, leeftijd en bedrijfstak.

Artikelen

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2012

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Cijfers

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2013

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Cijfers

Hoeveel verdienen zzp'ers en hoeveel vermogen hebben ze?

Zzp’ers verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers.

FAQ's

Arbeid en inkomen

Superthema Arbeid en inkomen

Overig

Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers

Vergelijking van vijf jaar inkomstenbronnen van zestig jarigen uit 2001 en 2011

Publicaties

Inkomenspositie van flexwerkers

Kenmerken en inkomenspositie van verschillende typen flexwerkers

Artikelen

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2014

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Cijfers

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Gezamenlijk onderzoek door CBS, CPB en DNB naar een nieuwe berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote.

Cijfers

Werknemers: vaker minder goede arbeidsomstandigheden

Werknemers in Nederland ervaarden de laatste jaren minder autonomie en vonden minder uitdaging in het werk

Artikelen

Aandeel arbeid in de economie laatste jaren op lager niveau

Van elke euro die in de periode 2015–2020 in de marktsector werd verdiend, ging 76 cent naar werknemers en zelfstandigen als arbeidsinkomen. De overige 24 cent vormen de operationele winst...

Artikelen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

Artikelen

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering, ongeveer 40 procent werkt van 50e tot pensioen

Artikelen

Werkgelegenheid en economische groei

Dashboard arbeidsmarkt: werkgelegenheid en economische groei

Overig

Bestedingspakket gepensioneerden meest in prijs gestegen

Voor de periode 2000-2006 zijn afzonderlijke prijsindexcijfers berekend voor de huishoudens met voornamelijk looninkomen (werknemers), huishoudens met voornamelijk winstinkomen (zelfstandigen),...

Artikelen

Helft kunstenaars had inkomen onder de 30 duizend euro

Ruim de helft van alle kunstenaars had een jaarinkomen van minder dan 30 duizend euro in 2013–2015

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 25

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 21

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Grootste cao-loonstijging in veertien jaar, maar inflatie stijgt harder

In 2022 stegen de cao-lonen met 3,2 procent ten opzichte van 2021, de grootste toename sinds 2008. De inflatie was flink hoger. In de bedrijfstak onderwijs was de loonstijging het grootst..

Artikelen

Aandeel arbeid in de economie ook in coronaperiode op lager niveau

Het aandeel van het geld dat in de marktsector wordt verdiend door werknemers en zelfstandigen bleef in 2021 beneden het langjarig gemiddelde van 1995 tot en met 2021.

Artikelen