Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:arbeidsinkomens
29 resultaten voor keyword:arbeidsinkomens

Pagina 1 van 2

Aandeel arbeid in de economie licht gestegen in 2022

De arbeidsinkomensquote (aiq) voor de marktsector is gestegen van 73,3 procent in 2021 naar 73,7 procent in 2022. Van jaar tot jaar schommelt de aiq. Wel is de aiq voor de marktsector vanaf 1995...

Artikelen

Methodologische achtergronden van de arbeidsinkomensquote

Wat is de arbeidsinkomensquote (aiq) en uit welke onderdelen is deze opgebouwd? Vervolgens wordt ingegaan op de behandeling van het zelfstandigeninkomen en de gevolgen van het al dan niet meenemen...

Publicaties

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; toegerekend arbeidsinkomen;beloning van arbeid Bedrijfstak

Cijfers

Grootste cao-loonstijging in veertien jaar, maar inflatie stijgt harder

In 2022 stegen de cao-lonen met 3,2 procent ten opzichte van 2021, de grootste toename sinds 2008. De inflatie was flink hoger. In de bedrijfstak onderwijs was de loonstijging het grootst..

Artikelen

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Aandeel arbeid in de economie ook in coronaperiode op lager niveau

Het aandeel van het geld dat in de marktsector wordt verdiend door werknemers en zelfstandigen bleef in 2021 beneden het langjarig gemiddelde van 1995 tot en met 2021.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Aandeel arbeid in de economie laatste jaren op lager niveau

Van elke euro die in de periode 2015–2020 in de marktsector werd verdiend, ging 76 cent naar werknemers en zelfstandigen als arbeidsinkomen. De overige 24 cent vormen de operationele winst...

Artikelen

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering, ongeveer 40 procent werkt van 50e tot pensioen

Artikelen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen

Artikelen

Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers

Vergelijking van vijf jaar inkomstenbronnen van zestig jarigen uit 2001 en 2011

Publicaties

Helft kunstenaars had inkomen onder de 30 duizend euro

Ruim de helft van alle kunstenaars had een jaarinkomen van minder dan 30 duizend euro in 2013–2015

Artikelen

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Gezamenlijk onderzoek door CBS, CPB en DNB naar een nieuwe berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote.

Cijfers

Werknemers: vaker minder goede arbeidsomstandigheden

Werknemers in Nederland ervaarden de laatste jaren minder autonomie en vonden minder uitdaging in het werk

Artikelen

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2014

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen 2005-2014

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers

Inkomenspositie van flexwerkers

Kenmerken en inkomenspositie van verschillende typen flexwerkers

Artikelen

Grote inkomensverschillen tussen flexwerkers

De inkomensverschillen hebben voornamelijk te maken met verschillen in gewerkte uren, leeftijd en bedrijfstak.

Artikelen

Arbeidsinkomensquote: alternatieve definitie

CBS, CPB en DNB hebben recentelijk besloten tot een nieuwe definitie van de arbeidsinkomensquote.

Cijfers

Statistisch Bulletin nr. 25

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 21

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2013

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Cijfers

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2012

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Cijfers

Bestedingspakket gepensioneerden meest in prijs gestegen

Voor de periode 2000-2006 zijn afzonderlijke prijsindexcijfers berekend voor de huishoudens met voornamelijk looninkomen (werknemers), huishoudens met voornamelijk winstinkomen (zelfstandigen),...

Artikelen

Ook koopkrachtverlies huishoudens in 2004

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2004 verder teruggelopen. De winst van het bedrijfsleven is echter gestegen.

Artikelen