De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

5. Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een additionele optie voor ouders om voor een langere periode hun arbeidsduur te verkorten. Deze verlofregeling is erop gericht om ouders in staat te stellenmeer zorgtaken op zich te nemen en arbeid en zorg te kunnen combineren in de jaren dat de kinderen jong zijn. Vaders (en moeders) met kinderen jonger dan acht jaar kunnen bij hun werkgever een verzoek indienen voor het opnemen van ouderschapsverlof. In 2017 maakten 70 duizend vaders, oftewel 11 procent van alle werkende vaders met kinderen tot acht jaar, gebruik van ouderschapsverlof. Onder moeders was dat 2 keer zo veel.Vergeleken met 2015 is het gebruik van ouderschapsverlof nagenoeg niet veranderd (Portegijs, Alejandro Perez en Van den Brakel, 2018).

Een vrijwel even grote groep, 66 duizend werkende vaders, gaf aan wel behoefte te hebben maar geen verlof te hebben opgenomen. De twee vaakst genoemde redenen waarom men in het afgelopen jaar geen ouderschapsverlof opnam ondanks de behoefte zijn 1) geen of een te lage vergoeding dan wel financieel niet haalbaar en 2) ongunstig voor carrière of niet te combineren met huidige werkzaamheden.

Daarnaast zijn er duidelijke verschillen naar onderwijsniveau. Vaders met een hoogonderwijsniveau nemen vaker ouderschapsverlof op: 13 procent in 2017 tegenover 10 procent van de middelbaar opgeleide werkende vaders en 5 procent van de laagopgeleide vaders.