De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

8. Samenvatting

Er zijn duidelijke verschillen tussen mannen met kinderen tot twaalf jaar en mannen zonder(thuiswonende) kinderen wat betreft de arbeidsduur en positie in de werkkring. Vaders hebben vaker een vast dienstverband en een middelgrote deeltijdbaan. Partners van vaders met kinderen tot twaalf jaar werken gemiddeld vaker in deeltijd dan partners van mannen zonder kinderen. Bij de verlofregelingen die kunnen worden ingezet vlak na de geboorte worden met name ADV- of vakantieverlof en kraamverlof door prille vaders opgenomen.Van het recht op (langdurig) ouderschapsverlof wordt door werkende vaders minder gebruikgemaakt dan door moeders. Wel werken vaders , vooral als ze meer dan één kind hebben,relatief vaak thuis; beduidend vaker dan mannen zonder kinderen. Ook hechten vaders meer belang aan het zelf kunnen bepalen van de eigen werktijden. Daarnaast laten meer vaders dan mannen zonder kinderen hun werk wel eens schieten in verband met familie- en/of gezinsverantwoordelijkheden. En omgekeerd moeten ze door het werk vaker dan mannen zonder kinderen wel eens verstek laten gaan bij familie- en/of gezinsactiviteiten.