De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

2. Arbeidspositie vaders

Vaders hebben vaker een vast dienstverband dan mannen zonder kinderen

Van alle werkende vaders met kinderen tot twaalf jaar werkt 86 procent in voltijd en 68 procent had een vast dienstverband. Onder werkende vaders met kinderen in de leeftijd tot zes jaar lag het aandeel flexibele arbeidsrelaties iets hoger dan onder vaders met  oudere kinderen: respectievelijk 11 en 8 procent in 2017. Dat hangt samen met de jongere leeftijd van de vaders met jonge kinderen. Werken in een flexibele arbeidsrelatie komt namelijk vaker voor op jongere leeftijd. Het aandeel vaders dat werkzaam was als zelfstandige was daarentegen groter onder vaders met iets oudere kinderen (24 procent in 2017, tegen 21 procent van vaders met kinderen tot zes jaar). Het aandeel vaders werkzaam als zelfstandige was het hoogst bij vaders met drie of meer kinderen. Vaders metéén of twee kinderen hebben vaker een vast dienstverband dan vaders met drie kinderen.

Mannen met kinderen hebben vaker een vast dienstverband dan mannen zonder kinderen in dezelfde leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar: een verschil van 3 procentpunt. Voor flexibele dienstverbanden blijkt juist het omgekeerde: mannen zonder (thuiswonende) kinderen hadden in 2017 vaker een dergelijk dienstverband dan vaders van kinderen tot twaalf jaar(respectievelijk 19 procent en 9 procent).

2.1 Werkende mannen (30 tot 50 jaar), 2017
 Aantal kinderenWerknemers vaste arbeidsrelatie (%)Werknemers flexibele arbeidsrelatie (%)Zelfstandigen (%)
Met kind(eren) tot 12 jaar1 kind68,512,219,3
Met kind(eren) tot 12 jaar2 kinderen70,18,621,3
Met kind(eren) tot 12 jaar3 of meer kinderen63,39,127,7
Zonder kinderen63,818,817,4

Mannen met of zonder kinderen hebben even vaak partner met vaste arbeidsrelatie

Of er wel of geen kinderen zijn, partners van mannen met een vaste arbeidsrelatie zijn even vaak werkzaam in een vaste arbeidsrelatie (64 procent). Bij de mannen met een flexibel dienstverband geldt hetzelfde: 49 procent van de vaders en mannen zonder kinderen hebben een partner met een vast dienstverband. Mannen zonder kinderen hebben vaker een partner die ook flexibel werkt: 33 procent van mannen zonder kinderen tegen 17 procent van de mannen met kinderen (in dezelfde leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar). Bij mannen met kinderen ligt het aandeel partners zonder werk beduidend hoger.Vaders met een flexibele arbeidsrelatie hebben vaker een partner zonder werk dan vaders met een vaste arbeidsrelatie.1)

2.2 Mannelijke werknemers (30 tot 50 jaar), 2017
KinderenArbeidsrelatiePartner vaste arbeidsrelatie (%)Partner flexibele arbeidsrelatie (%)Partner werkzaam als zelfstandige (%)Partner heeft geen werk (%)
Mannen met kind(eren) tot 12 jaarVaste arbeidsrelatie64,011,18,016,9
Mannen met kind(eren) tot 12 jaarFlexibele arbeidsrelatie48,717,08,925,4
Mannen zonder kinderenVaste arbeidsrelatie64,016,66,812,6
Mannen zonder kinderenFlexibele arbeidsrelatie48,633,46,111,9

1) Mannen hebben vaak een voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. De helft van de mannen met een kind van één jaar neemt minimaal een halve ‘papadag’ per week (CBS, 2016). Bijna de helft van hen neemt hiervoor ouderschapsverlof op of werkt deeltijds.