De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

1. Inleiding

In steeds meer gezinnen werken beide ouders. Mannen houden sterk vast aan hun voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. Vaders met een partner hebben met circa 40 uur van alle mannen de langste werkweek (Alejandro Perez, Van den Brakel en Portegijs, 2018). Desondanks heeft de helft van de mannen met een kind van één jaar minimaal een halve ‘papadag’ per week (CBS, 2016). Bijna de helft van hen neemt hiervoor ouderschapsverlof op of werkt deeltijds.

In bijna alle landen van de EU hebben ouders tegenwoordig twee keer zoveel tijd ter beschikking met hun kinderen vergeleken met vijftig jaar geleden (zie The Economist, 2017).Dit geldt voor moeders, maar zeker ook voor vaders: hun gemiddelde ‘vaderzorgtijd’ met de kinderen steeg van zestien minuten per dag naar bijna een uur in een halve eeuw tijd,ook in Nederland. Vergeleken met andere EU-landen verschillen vaders en moeders in Nederland weinig in de tijd die ze aan zorg besteden (Van den Brakel en Merens, 2018).Met een doorgaans voltijds werkweek en steeds meer zorgtijd rijst de vraag hoe vaderswerken en zorgen combineren. Nemen ze ouderschapsverlof op? Werken ze thuis? Moeten ze op het werk of thuis wel eens verstek laten gaan? Dit artikel brengt de groep werkende vaders met jonge kinderen tot twaalf jaar cijfermatig in beeld. Het zoomt in op het arbeidspatroon van vaders (en hun partners); de mogelijkheid tot werken in deeltijd en tot thuiswerken; de verschillende verlofsoorten die vaders tot hun beschikking hebben om arbeid en zorg optimaal te combineren en de mate waarin zij dat wel of juist niet doen.Speciale aandacht is er voor het geboorteverlof en ouderschapsverlof. Het kabinet heeft recent de mogelijkheden voor zorgverlof voor jonge vaders (vlak na de geboorte)verruimd. Verder wordt stilgestaan bij de achtergrondkenmerken van vaders, zoals onderwijsniveau, het aantal kinderen en de leeftijd van het jongste kind.