De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

Literatuur

Alejandro Perez, S. (2018). Veel vaders nemen extra verlof op na geboorte kind. (30 juni)

Alejandro Perez, S., M. van den Brakel en W. Portegijs (2018). Welke gevolgen heeftouderschap voor werk en economische zelfstandigheid? In: W. Portegijs en M. van den Brakel (red.). Emancipatiemonitor 2018. Sociaal en Cultureel Planbureau/ Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag. 

CBS (2016). Vrouwenemancipatie vordert langzaam. CBS nieuwsbericht. (13 december).

Merens, A. en M. van den Brakel (2018). Hoe doet Nederland het ten opzichte van andereEU-landen? In: W. Portegijs en M. van den Brakel (red.). Emancipatiemonitor 2018. Sociaal en Cultureel Planbureau/ Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag. 

Portegijs, W., S. Alejandro Perez en M. van den Brakel (2018). Wie zorgt er voor de kinderen? In: W. Portegijs en M. van den Brakel (red.). Emancipatiemonitor 2018. Sociaal en Cultureel Planbureau/ Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag. 

The Economist (2017). Parents now spend twice as much time with their children as 50 years ago

StatLine

CBS StatLine (2018a). Geboorte; kerncijfers.

CBS StatLine (2018b). Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken