De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

3. Arbeidsduur vaders

Vaders met minstens drie kinderen hebben langste werkweek

Bijna vier van de tien vrouwen schroeft hun wekelijkse arbeidsduur terug na de geboorte van het eerste kind, terwijl dit bij mannen nauwelijks het geval is (Alejandro Perez et al., 2018).De overgrote meerderheid van de vaders blijft voltijds werken. In grotere gezinnen van drie of meer kinderen werken vaders meer uren per week dan bij één of twee kinderen.

3.1 Arbeidsduur vaders naar leeftijd jongste kind, 2017
 1 kind2 kinderen3 of meer kinderen
0-1 jaar39,748877839,7055221540,68048865
2-3 jaar39,6780647138,8986242941,37026026
4-5 jaar39,9299096739,5381265941,79347401
6-7 jaar38,8193870439,705535241,19236093
8-9 jaar39,8790682540,2148081741,15261316
10-11 jaar39,9668575640,0227690241,70421096


Van alle vaders met kinderen tot twaalf jaar werkte in 2017 14 procent in deeltijd (minder dan 35 uur per week). Meestal ging het dan om een gemiddelde werkweek van 20 tot 35 uur per week. Vaders van wie het jongste kind in het huishouden jonger was dan zes jaar werkten iets vaker in deeltijd dan vaders met oudere kinderen. In 2017 was dit verschil 1 procentpunt.

Vaders vinden zelf werktijden bepalen belangrijker dan deeltijds kunnen werken

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is informatie te halen over het belang dat vaders hechten aan flexibele werktijden en in deeltijd kunnen werken. De mogelijkheid om in deeltijd te kunnen werken werd in 2017 door 16 procent van de vaders met jonge kinderen tot zes jaar als zeer belangrijk ervaren, tegenover 14 procent van de vaders met kinderen van zes tot twaalf jaar. Bij mannen zonder thuiswonende kinderen in het huishouden lag dit een stuk lager, op 12 procent. Ook wordt de mogelijkheid om zelf de werktijden te kunnen bepalen meer verwelkomd door mannen met kinderen dan mannen zonder (thuiswonende) kinderen. In 2017 gaf ruim 48 procent van de vaders met kinderen tot zes jaar aan dit belangrijk te vinden en 46 procent van de vaders met oudere kinderen tot twaalf jaar, tegenover 44 procent van de groep mannen zonder kinderen.

Zonder kinderen werkt partner vaker voltijds dan met kinderen

Partners van mannen met kinderen tot twaalf jaar werken gemiddeld vaker in deeltijd dan partners van mannen zonder kinderen. Als de vader voltijds werkt, werkte de partner in 2017 in 53 procent van de gevallen in een middelgrote deeltijdbaan van 20 tot 35 uur per week. Dat was 35 procent van de partners van mannen zonder kinderen. Als de vader in deeltijd werkt, werkt de partner iets vaker in een voltijdbaan dan bij de vaders die voltijds werken. Bij mannen zonder kinderen is dat juist andersom: van degenen die deeltijdswerken, werkt de partner iets minder vaak voltijds.

3.2 Arbeidsduur partner van werkende mannen (30 tot 50 jaar), 2017
MannenWerktijd0 tot 20 uur (%)20 tot 35 uur (%)35 uur of meer (%)Partner heeft geen werk (%)
Mannen met kind(eren) tot 12 jaarVoltijd15531318
Mannen met kind(eren) tot 12 jaarDeeltijd9611713
Mannen zonder kinderenVoltijd6354612
Mannen zonder kinderenDeeltijd8384212