Zoekresultaten

147 resultaten voor keyword:Bonaire
147 resultaten voor keyword:Bonaire

Pagina 1 van 6

Inwoners van Bonaire: wie woont waar?

Op 1 januari 2017 telde de bevolking van Bonaire 19,2 duizend inwoners, onder hen 7 duizend geboren Bonairianen

Artikelen
Artikelen

Bruto binnenlands product Bonaire 21 duizend dollar per hoofd van de bevolking

Volgens een eerste, voorlopige raming van het CBS kwam het bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire in 2012 uit op 364,2 miljoen Amerikaanse dollar. Aangezien Bonaire dat jaar 16 975 inwoners...

Artikelen

Bevolkingssamenstelling in wijken op Bonaire, toen en nu

De afgelopen tien jaar is de bevolking van Bonaire met bijna 50 procent gegroeid. In de hieraan voorafgaande periode van dertig jaar was de toename met 10 procent per tien jaar veel kleiner. De groei...

Artikelen

Bruto binnenlands product Bonaire in 2012 bedraagt 372 miljoen dollar

Het bruto binnenlands product (bbp) van Bonaire in 2012 bedraagt 372 miljoen dollar (USD), zo blijkt uit berekeningen van het CBS. De consumptieve bestedingen (door gezinnen en overheid tezamen)...

Artikelen
Artikelen

Kenmerken huurwoningen Bonaire, 2016

Kenmerken van huurwoningen op Bonaire, 2016.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie afgestudeerden MBO op Bonaire

Maandloon en sector van MBO-afgestudeerden die op Bonaire wonen en zijn afgestudeerd

Cijfers

Invoer van pesticiden door Bonaire, 2014-2017

Deze tabel bevat informatie over de invoer van pesticiden door Bonaire in 2014-2017.

Cijfers

Invoer van dranken en tabak door Bonaire 2017

Deze tabel bevat informatie over de invoer van dranken en tabak door Bonaire in 2017

Cijfers

Toerisme Caribisch Nederland deels hersteld in 2021

Het aantal bezoekers naar Bonaire oversteeg met 44 duizend in het vierde kwartaal zelfs dat van hetzelfde kwartaal van 2019.

Artikelen

Ruim 80 procent van de Caribisch Nederlanders is gelovig

Op Bonaire rekende 88 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder in 2013 zichzelf tot een kerkelijke gezindte. Op Saba en Sint-Eustatius is 83 procent van de inwoners gelovig. Het aantal gelovigen...

Artikelen

Jongeren Caribisch Nederland minder vaak een bijbaan dan Nederlandse jongeren

Ongeveer drie op de tien jongeren op Caribisch Nederland heeft werk. Op de eilanden gaan een opleiding en bijbaan minder goed samen dan in Europees Nederland. De helft van de jongeren op Bonaire en...

Artikelen

Toerisme Bonaire lijkt weer aan te trekken, 9 duizend bezoekers in juni

Het toerisme in Caribisch Nederland is in 2020 sterk afgenomen door de maatregelen en vliegbeperkingen ten gevolge van de coronapandemie.

Artikelen

Caribisch Nederland telt ruim 21 duizend inwoners

In Caribisch Nederland wonen ruim 21 duizend personen.

Artikelen

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Ontwikkeling van aantal toeristen dat Caribisch Nederland aandoet per vliegtuig of cruiseschip.

Artikelen

Bevolking Caribisch Nederland vrijwel gelijk gebleven

Sint-Eustatius telde op 1 januari 2016 minder inwoners dan in 2015, Bonaire en Saba meer

Artikelen

Koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland gestegen in 2020

De koopkracht in Caribisch Nederland is in 2020 opnieuw toegenomen. Bij mensen met een uitkering en gezinnen met jonge kinderen steeg de koopkracht het sterkst.

Artikelen

Handelstekorten Caribisch Nederland lager door afname invoerwaarde in 2020

Binnen Caribisch Nederland zijn in 2020 de handelstekorten voor goederen van alle eilanden afgenomen ten opzichte van 2019.

Artikelen

Bbp van Caribisch Nederland gestegen in 2015

De stijging van het bbp was met 3,0 procent het grootst op Bonaire.

Artikelen

Bevolking Caribisch Nederland in 2019 met ruim 800 toegenomen

Op 1 januari 2020 telde Caribisch Nederland bijna 26 duizend inwoners, 830 meer dan een jaar eerder. Deze toename komt vrijwel volledig voor rekening van Bonaire. Op Saba en Sint Eustatius groeide de...

Artikelen

Caribisch Nederland: 57 procent werkenden Antilliaans

In 2018 was 57 procent van de werkenden van 15 tot 75 jaar op Caribisch Nederland geboren op een van de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikelen

In 2021 bijna 60 procent meer luchtvaartpassagiers op Caribisch Nederland

In 2021 vlogen ruim 290 duizend passagiers van en naar de vliegvelden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is bijna 60 procent meer dan in 2020, maar nog altijd 36 procent minder dan de ruim 457...

Artikelen