Zoekresultaten

118 resultaten voor keyword:Saba
118 resultaten voor keyword:Saba

Pagina 1 van 5

Artikelen
Artikelen

Invoerwaarde aan dierlijke producten Saba, 2019

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde dierlijke producten door Saba in 2019.

Cijfers

The Caribbean Netherlands in figures 2013

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire,...

Publicaties

The Caribbean Netherlands in figures

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire,...

Publicaties

Groei bevolking Caribisch Nederland door immigratie

Sinds 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend tot ruim 23 duizend (2013). Deze toename kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan immigratie.

Artikelen

Personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW), Caribisch Nederland

Deze tabellen geven informatie over de aantallen personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen, ofwel VOW'ers, in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA), de PIVA...

Cijfers

Ruim 80 procent van de Caribisch Nederlanders is gelovig

Op Bonaire rekende 88 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder in 2013 zichzelf tot een kerkelijke gezindte. Op Saba en Sint-Eustatius is 83 procent van de inwoners gelovig. Het aantal gelovigen...

Artikelen
Cijfers

Caribisch Nederland

Dossier Caribisch Nederland

Overig

Stijging aantal bezoekers Bonaire in derde kwartaal

Het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Caribisch Nederland kwam, is in het derde kwartaal van 2021 bijna verdrievoudigd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Bbp hoger op Bonaire, lager op Sint Eustatius en Saba

Het volume van het bruto binnenlands product van Caribisch Nederland is in 2016 gestegen met 1,4 procent. Niet op alle drie de eilanden was sprake van groei. Op Bonaire groeide het volume van het bbp...

Artikelen

Bevolking Caribisch Nederland vrijwel gelijk gebleven

Sint-Eustatius telde op 1 januari 2016 minder inwoners dan in 2015, Bonaire en Saba meer

Artikelen

Bbp van Caribisch Nederland gestegen in 2015

De stijging van het bbp was met 3,0 procent het grootst op Bonaire.

Artikelen

Trends in the Caribbean Netherlands 2016

‘Trends in the Caribbean Netherlands 2016’ bevat cijfers over Caribisch Nederland

Publicaties

Trends in the Caribbean Netherlands 2017

Het boek ‘Trends in the Caribbean Netherlands 2017’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers

Publicaties

Prijzen in Caribisch Nederland in 2011 flink hoger

In 2011 waren de gemiddelde consumentenprijzen in Caribisch Nederland flink hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Prijsvergelijking Caribisch Nederland is een afspiegeling van drie unieke eilanden

“Je kunt het land pas besturen als je de cijfers kent”, zo luidt een slogan van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit geldt ook voor Caribisch Nederland, bestaande uit de...

Artikelen

Economie Sint Eustatius krimpt, op Bonaire groei

De waarde van het bbp is op twee van de drie eilanden van Caribisch Nederland gestegen.

Artikelen

Inkomens Caribisch Nederland, 2012

Maatwerktabellen inkomen Caribisch Nederland samengesteld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Ongeveer zeven op de tien inwoners Caribisch Nederland is werkzaam

De netto-arbeidsparticipatie in Caribisch Nederland varieerde in 2012 van bijna 73 procent op Bonaire tot ruim 64 procent op Saba. De werkloosheid lag er iets lager dan in Europees Nederland.

Artikelen

Papiaments de meest gesproken taal op Bonaire, en Engels op Saba en Sint Eustatius

Op Bonaire spreken de meeste mensen Papiaments. Op Sint Eustatius en op Saba spreken de mensen vooral Engels. Voor een klein deel van de bevolking is Nederlands de voertaal.

Artikelen

Verdeling geboortelanden inwoners Caribisch Nederland varieert per eiland

Het merendeel van de bewoners van Caribisch Nederland is op een van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen geboren. In het overgrote deel van de gevallen is dat het eiland waar ze nu...

Artikelen