Zoekresultaten

104 resultaten voor keyword:Saba
104 resultaten voor keyword:Saba

Pagina 1 van 5

Artikelen
Artikelen
Cijfers

Personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW), Caribisch Nederland

Deze tabellen geven informatie over de aantallen personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen, ofwel VOW'ers, in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA), de PIVA...

Cijfers

The Caribbean Netherlands in figures

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire,...

Publicaties

Ruim 80 procent van de Caribisch Nederlanders is gelovig

Op Bonaire rekende 88 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder in 2013 zichzelf tot een kerkelijke gezindte. Op Saba en Sint-Eustatius is 83 procent van de inwoners gelovig. Het aantal gelovigen...

Artikelen

The Caribbean Netherlands in figures 2013

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire,...

Publicaties

Invoerwaarde aan dierlijke producten Saba, 2019

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde dierlijke producten door Saba in 2019.

Cijfers

Groei bevolking Caribisch Nederland door immigratie

Sinds 1 januari 2010 is de bevolking van Caribisch Nederland toegenomen met 2,4 duizend tot ruim 23 duizend (2013). Deze toename kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan immigratie.

Artikelen

Trends in the Caribbean Netherlands 2018

Nieuwe editie van Trends in the Caribbean Netherlands 2018 met de belangrijkste cijfers over economie en maatschappij van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Publicaties

Bbp van Caribisch Nederland gestegen in 2015

De stijging van het bbp was met 3,0 procent het grootst op Bonaire.

Artikelen

Inkomen van huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2016.

Cijfers

Inkomens Caribisch Nederland, 2012

Maatwerktabellen inkomen Caribisch Nederland samengesteld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Bevolking Caribisch Nederland vrijwel gelijk gebleven

Sint-Eustatius telde op 1 januari 2016 minder inwoners dan in 2015, Bonaire en Saba meer

Artikelen

Koopkracht Saba opnieuw verbeterd in 2015

In 2015 ging de bevolking van Saba er in doorsnee 2,2 procent in koopkracht op vooruit.

Artikelen

Verdeling geboortelanden inwoners Caribisch Nederland varieert per eiland

Het merendeel van de bewoners van Caribisch Nederland is op een van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen geboren. In het overgrote deel van de gevallen is dat het eiland waar ze nu...

Artikelen

Ongeveer zeven op de tien inwoners Caribisch Nederland is werkzaam

De netto-arbeidsparticipatie in Caribisch Nederland varieerde in 2012 van bijna 73 procent op Bonaire tot ruim 64 procent op Saba. De werkloosheid lag er iets lager dan in Europees Nederland.

Artikelen

Papiaments de meest gesproken taal op Bonaire, en Engels op Saba en Sint Eustatius

Op Bonaire spreken de meeste mensen Papiaments. Op Sint Eustatius en op Saba spreken de mensen vooral Engels. Voor een klein deel van de bevolking is Nederlands de voertaal.

Artikelen

Levensverwachting in Caribisch Nederland verschilt weinig met Nederland

Dit artikel beschrijft de berekeningswijze en de uitkomsten van de levensverwachting voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die sinds 2010 als drie bijzondere gemeenten deel zijn van Nederland....

Artikelen

Bbp hoger op Bonaire, lager op Sint Eustatius en Saba

Het volume van het bruto binnenlands product van Caribisch Nederland is in 2016 gestegen met 1,4 procent. Niet op alle drie de eilanden was sprake van groei. Op Bonaire groeide het volume van het bbp...

Artikelen

Stijging aantal bezoekers Bonaire in derde kwartaal

Het aantal bezoekers dat per vliegtuig naar Caribisch Nederland kwam, is in het derde kwartaal van 2021 bijna verdrievoudigd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Prijsvergelijking Caribisch Nederland is een afspiegeling van drie unieke eilanden

“Je kunt het land pas besturen als je de cijfers kent”, zo luidt een slogan van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit geldt ook voor Caribisch Nederland, bestaande uit de...

Artikelen