Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek

Bijlage 1. Expertgroep

De expertgroep bestaat uit de volgende leden:

  • prof. dr. Peter van der Heijden (hoogleraar statistiek t.b.v. de sociale wetenschap, Universiteit Utrecht)
  • dr. Steve van de Weijer (senior onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving)
  • dr. Anna Custers (Lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam)

Deze externe experts hebben advies gegeven bij de volgende stappen:

  1. Het compleet maken van het overzicht met relevante uitkomstmaten en het bepalen in hoeverre sprake is van een eenduidig te verwachten mechanisme en valide meting van de uitkomstmaat;
  2. Adviseren op het gebied van statistische analyses;
  3. Het evalueren van de kwaliteit van de vergelijkingsgroep;
  4. Het vergelijken van de geselecteerde uitkomstmaten met het oog op haalbaarheid en het opstellen van de conclusies ten aanzien van vervolgonderzoek.