Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:toeslagen
30 resultaten voor keyword:toeslagen

Pagina 1 van 2

Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021

Tabel met het aantal uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire van 2015 tot en met eind 2021, op basis van een recente lijst met gedupeerden.

Cijfers

Onzekerheidsmarges onderzoek toeslagenaffaire en jeugdbescherming

Achtergronddocument Onzekerheidsmarges onderzoek toeslagenaffaire en jeugdbescherming

Artikelen

Onderzoeken naar gedupeerden toeslagenaffaire

Het CBS onderzoekt op verzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) of gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire vaker te maken kregen met een...

Artikelen

Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019

Verlenging duur kinderopvangtoeslag bij werkloosheid, 2013-2019

Cijfers

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2018.

Cijfers

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2017

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2017.

Cijfers

Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2016

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2016.

Cijfers

Zorgtoeslag compenseert 41 procent van betaalde zorgpremie

Bijna 60 procent van de Nederlandse huishoudens ontving in 2013 zorgtoeslag. Vergeleken met 2012 is meer zorgtoeslag uitgekeerd aan een kleinere groep huishoudens, met name aan eenoudergezinnen....

Artikelen
Cijfers

Fors minder kinderopvangtoeslag in 2012

Door de Belastingdienst is over 2012 ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Dat is circa 400 miljoen euro minder dan over 2011, een daling van bijna 15 procent.

Artikelen

Inkomens van AOW-gerechtigden met partnertoeslag

Maatwerktabellen over het inkomen van AOW-gerechtigden met partnertoeslag in december 2011. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Kinderopvang kost ouders gemiddeld 2 000 euro

In 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag. De opvangkosten per ouder bedroegen gemiddeld bijna 7 300 euro. Zelf betaalden de ouders hiervan gemiddeld bijna 2 000 euro. De...

Artikelen

Huurtoeslag: wie krijgt hoeveel?

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Artikelen

Forse daling aantal ouders met toeslag voor gastouderopvang

In 2010 is het aantal ouders dat kinderopvangtoeslag ontving voor gastouderopvang flink gedaald.

Artikelen

Toeslagen voor zorg en kinderopvang nemen verder toe

De overheid heeft in 2009 bijna 10 miljard euro uitgegeven aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dat is een half miljard meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Gebruik en kosten van kinderopvang, 2006-2008

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Huurtoeslag vooral naar alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen

In 2008 ontvingen ruim 1,1 miljoen huishoudens een huurtoeslag. Dit kostte de overheid bijna 2 miljard euro.

Artikelen

Elektronisch betalen aan de kassa in opmars

Consumenten zijn in de afgelopen twintig jaar steeds meer gaan pinnen aan de kassa. In 2008 werd al 55 procent van de aankoopwaarde gepind.

Artikelen

Meer ouders met kinderopvangtoeslag

In 2008 ontvingen 462 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Dat zijn er 77 duizend meer dan in 2007.

Artikelen
Artikelen
Cijfers