Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek

Bijlage 7. Resultaten bivariate analyses uitkomstmaten voorafgaand aan dupering/selectie

In onderstaande tabellen zijn de resultaten opgenomen van de bivariate analyses tussen enerzijds de achtergrondkenmerken en anderzijds de uitkomstmaten, gemeten vóór dupering/selectie. De (McFadden) R2, in de onderstaande tabellen, is gebaseerd op een model met slechts één onafhankelijke variabele (het achtergrondkenmerk) en de bijbehorende afhankelijke variabele (de uitkomstmaat vóór dupering/selectie). De (McFadden) R2 ligt hierdoor een stuk lager dan wanneer er meerdere kenmerken opgenomen worden in het model. Voor de logistische regressies, die gebruikt zijn om dupering en de binaire afhankelijke variabelen te voorspellen, wordt de McFadden R2 weergegeven in onderstaande tabellen. Voor de continue afhankelijke variabelen wordt de R2 weergegeven, aangezien hiervoor lineaire regressieanalyses zijn gebruikt79). De waardes van beide maatstaven liggen tussen de 0 en de 1. Alhoewel de interpretatie van de McFadden R2 iets afwijkt van de interpretatie van de R2, geldt voor beide maatstaven in algemene zin dat hoe dichter de waarde ligt bij 1, des te meer van de variantie in de afhankelijke variabele door het kenmerk kan worden verklaard. In onderstaande tabellen wordt naast de (McFadden) R2 ook de verdeling van de kenmerken getoond (in percentages). Het komt voor dat de operationalisering van de uitkomstmaten anders is voor de getoonde percentages dan voor de (McFadden) R2. Voor de (McFadden) R2 wordt gekeken naar één peilmoment voor dupering/selectie, indien het niet gaat om een uitkomstmaat die een verandering betreft, zoals baanbeëindiging. Voor de percentages wordt de operationalisering gebruikt van het achtergrondkenmerk, indien het een achtergrondkenmerk is. Voor de percentages is er gekozen voor een variant in categorieën terwijl voor de (McFadden) R2 soms een continue variant gebruikt is, bijvoorbeeld bij inkomen en vermogen. 

Inkomen

De percentages in Tabel B.7.1 en Tabel B.7.2 (kolom 3-7) zijn gebaseerd op: Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen gemiddeld over de drie jaar voor dupering/selectie, ingedeeld in kwartielen80)

De R2 (kolom 8) is gebaseerd op: het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen (continu) in het jaar voor dupering/selectie81).

B.7.1 Demografische kenmerken
HuishoudinkomenHuishoudinkomenHuishoudinkomenHuishoudinkomenHuishoudinkomenHuishoudinkomen
Kwartiel 1 (%)Kwartiel 2 (%)Kwartiel 3 (%)Kwartiel 4 (%)Onbekend (%)R2
Aantal234 910234 890234 900234 90017 490
Herkomst0,01
HerkomstIn NL geboren en beide ouders in NL geboren6582858532
HerkomstIn NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren65564
HerkomstIn NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren53324
HerkomstNiet in NL geboren en beide ouders in NL geboren11111
HerkomstNiet in NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren11111
HerkomstNiet in NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren2285558
Herkomstland0,01
HerkomstlandNederland6582858532
HerkomstlandEuropa (exclusief Nederland)755627
HerkomstlandTurkije32102
HerkomstlandMarokko31102
HerkomstlandSuriname53213
HerkomstlandOverig Buiten-Europa1365630
HerkomstlandNederlandse Cariben31114
Huishoudtype0,03
HuishoudtypePaar met kinderen6184858458
HuishoudtypeEenouderhuishouden35106428
HuishoudtypeOverig of onbekend huishouden4591213
Leeftijd bij geboorte eerste kind0,04
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 10 en 25 jaar30105229
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 25 en 35 jaar5973736556
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 35 en 55 jaar1117223315
Leeftijd bij geboorte eerste kindGeen juridisch kind of onbekend00001

B.7.2 Sociaal economische kenmerken
HuishoudinkomenHuishoudinkomenHuishoudinkomenHuishoudinkomenHuishoudinkomenHuishoudinkomen
Kwartiel 1 (%)Kwartiel 2 (%)Kwartiel 3 (%)Kwartiel 4 (%)Onbekend (%)R2
Aantal234 910234 890234 900234 90017 490
Aantal jaar KOT ontvangen0
Aantal jaar KOT ontvangen12924273056
Aantal jaar KOT ontvangen22823222231
Aantal jaar KOT ontvangen31818161510
Aantal jaar KOT ontvangen4121413123
Aantal jaar KOT ontvangen57101091
Aantal jaar KOT ontvangen661112120
Arbeidsverleden0,03
ArbeidsverledenVoortdurend werkzaam548186879
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, meer dan 3 jaar14121092
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 2 en 3 jaar104323
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 en 2 jaar82113
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 maand en 1 jaar71004
ArbeidsverledenNiet werkzaam60004
ArbeidsverledenNiet 48 maanden in NL200175
Baan0,02
BaanJa8298999961
BaanNee1821139
BaanOnbekend00000
Baan en niet in de ziektewet0,02
Baan en niet in de ziektewetJa8297999961
Baan en niet in de ziektewetNee1831139
Baan en niet in de ziektewetOnbekend00000
Eigen woning0,04
Eigen woningJa5083909220
Eigen woningNee501710880
Hoogste opleidingsniveau0,06
Hoogste opleidingsniveauLaag1963120
Hoogste opleidingsniveauMidden3330241316
Hoogste opleidingsniveauHoog1529456522
Hoogste opleidingsniveauOnbekend3436282042
Vermogen van het huishouden0,03
Vermogen van het huishoudenMinder dan 0 euro3539403218
Vermogen van het huishoudenTot 50 000 euro4529231735
Vermogen van het huishouden50 000 euro en meer203237519
Vermogen van het huishoudenOnbekend000038
Verdacht van een misdrijf0
Verdacht van een misdrijfJa104328
Verdacht van een misdrijfNee9096979892
Wanbetaler zorgverzekering1)0,01
Wanbetaler zorgverzekeringJa82108
Wanbetaler zorgverzekeringNee92989910092
1) Informatie over wanbetaler zorgverzekering is pas beschikbaar vanaf dupering/selectiejaar 2011, daarom zijn de verdelingen voor het achtergrondkenmerk wanbetaler zorgverzekering uitsluitend berekend over de jaren 2011-2015.

Werkuren

De percentages in Tabel B.7.3 en B.7.4 (kolom 3-7) zijn gebaseerd op: het totaal aantal reguliere werkuren van alle banen die voorkomen in de Polis82) in het jaar voor dupering/selectie van de aanvrager en (indien aanwezig) diens stabiele partner, ingedeeld in kwartielen83).

De R2 (kolom 8) is gebaseerd op dezelfde operationalisering als gebruikt in kolom 3-7, zonder indeling in kwartielen (continu).

B.7.3 Demografische kenmerken
WerkurenWerkurenWerkurenWerkurenWerkurenWerkuren
Kwartiel 1 (%)

Kwartiel 2 (%)

Kwartiel 3 (%)

Kwartiel 4 (%)

Geen baan (%)R2

Aantal214 320214 300214 360214 26099 840
Herkomst0,05
HerkomstIn NL geboren en beide ouders in NL geboren7778888355
HerkomstIn NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren66566
HerkomstIn NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren43237
HerkomstNiet in NL geboren en beide ouders in NL geboren11111
HerkomstNiet in NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren11011
HerkomstNiet in NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren12124731
Herkomstland0,04
HerkomstlandNederland7778888355
HerkomstlandEuropa (exclusief Nederland)67469
HerkomstlandTurkije22113
HerkomstlandMarokko22114
HerkomstlandSuriname43126
HerkomstlandOverig Buiten-Europa884620
HerkomstlandNederlandse Cariben21014
Huishoudtype0,18
HuishoudtypePaar met kinderen6579988549
HuishoudtypeEenouderhuishouden31110044
HuishoudtypeOverig of onbekend huishouden5102157
Leeftijd bij geboorte eerste kind0,07
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 10 en 25 jaar17105535
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 25 en 35 jaar6667747249
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 35 en 55 jaar1723212316
Leeftijd bij geboorte eerste kindGeen juridisch kind of onbekend00000

B.7.4 Sociaal economische kenmerken
WerkurenWerkurenWerkurenWerkurenWerkurenWerkuren
Kwartiel 1 (%)

Kwartiel 2 (%)

Kwartiel 3 (%)

Kwartiel 4 (%)

Geen baan (%)R2

Aantal214 320214 300214 360214 26099 840
Aantal jaar KOT ontvangen0,01
Aantal jaar KOT ontvangen12532183339
Aantal jaar KOT ontvangen22524242126
Aantal jaar KOT ontvangen31716191616
Aantal jaar KOT ontvangen41312141210
Aantal jaar KOT ontvangen51081186
Aantal jaar KOT ontvangen610814104
Arbeidsverleden0,18
ArbeidsverledenVoortdurend werkzaam7276898829
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, meer dan 3 jaar14127913
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 2 en 3 jaar752212
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 en 2 jaar321011
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 maand en 1 jaar210012
ArbeidsverledenNiet werkzaam010014
ArbeidsverledenNiet 48 maanden in NL22019
Baan0,2
BaanJa10010010010042
BaanNee000058
BaanOnbekend00000
Baan en niet in de ziektewet0,21
Baan en niet in de ziektewetJa9910010010041
Baan en niet in de ziektewetNee100059
Baan en niet in de ziektewetOnbekend00000
Eigen woning0,13
Eigen woningJa6680929041
Eigen woningNee342081059
Hoogste opleidingsniveau0,07
Hoogste opleidingsniveauLaag1063324
Hoogste opleidingsniveauMidden3024222129
Hoogste opleidingsniveauHoog2939425121
Hoogste opleidingsniveauOnbekend3230332526
Huishoudinkomen0,17
HuishoudinkomenKwartiel 1392414656
HuishoudinkomenKwartiel 22627321913
HuishoudinkomenKwartiel 31923323010
HuishoudinkomenKwartiel 41424214413
HuishoudinkomenOnbekend12018
Vermogen van het huishouden0,02
Vermogen van het huishoudenMinder dan 0 euro3437344235
Vermogen van het huishoudenTot 50 000 euro3428242439
Vermogen van het huishouden50 000 euro en meer3235423423
Vermogen van het huishoudenOnbekend01003
Verdacht van een misdrijf0,02
Verdacht van een misdrijfJa752313
Verdacht van een misdrijfNee9395989787
Wanbetaler zorgverzekering1)0,02
Wanbetaler zorgverzekeringJa420110
Wanbetaler zorgverzekeringNee96981009990
1) Informatie over wanbetaler zorgverzekering is pas beschikbaar vanaf dupering/selectiejaar 2011, daarom zijn de verdelingen voor het achtergrondkenmerk wanbetaler zorgverzekering uitsluitend berekend over de jaren 2011-2015.

Vermogen van het huishouden

De percentages in Tabel B.7.5 en B.7.6 (kolom 3-7) zijn gebaseerd op het vermogen van het huishouden in het jaar voorafgaand aan dupering/selectie in categorieën. 

De R2 (kolom 8) is gebaseerd op het vermogen van het huishouden in het jaar voorafgaand aan dupering/selectie (continu).

B.7.5 Demografische kenmerken
Vermogen van het huishoudenVermogen van het huishoudenVermogen van het huishoudenVermogen van het huishoudenVermogen van het huishouden
Minder dan 0 euro (%)

0 tot 50 000 euro (%)

Meer dan 50 000 euro (%)Onbekend (%)

R2


Aantal348 080272 630329 7406 640
Herkomst0
HerkomstIn NL geboren en beide ouders in NL geboren77718832
HerkomstIn NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren6555
HerkomstIn NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren4414
HerkomstNiet in NL geboren en beide ouders in NL geboren1111
HerkomstNiet in NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren1111
HerkomstNiet in NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren1118457
Herkomstland0
HerkomstlandNederland77718832
HerkomstlandEuropa (exclusief Nederland)67526
HerkomstlandTurkije2212
HerkomstlandMarokko2302
HerkomstlandSuriname3413
HerkomstlandOverig Buiten-Europa811531
HerkomstlandNederlandse Cariben2205
Huishoudtype0
HuishoudtypePaar met kinderen78688856
HuishoudtypeEenouderhuishouden1324728
HuishoudtypeOverig of onbekend huishouden98516
Leeftijd bij geboorte eerste kind0
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 10 en 25 jaar1418428
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 25 en 35 jaar70656655
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 35 en 55 jaar15173015
Leeftijd bij geboorte eerste kindGeen juridisch kind of onbekend0002

B.7.6 Sociaaleconomische kenmerken
Vermogen van het huishoudenVermogen van het huishoudenVermogen van het huishoudenVermogen van het huishoudenVermogen van het huishouden
Minder dan 0 euro (%)

0 tot 50 000 euro (%)

Meer dan 50 000 euro (%)Onbekend (%)

R2


Aantal348 080272 630329 7406 640
Aantal jaar KOT ontvangen0
Aantal jaar KOT ontvangen131302265
Aantal jaar KOT ontvangen222262427
Aantal jaar KOT ontvangen31517185
Aantal jaar KOT ontvangen41211142
Aantal jaar KOT ontvangen597101
Aantal jaar KOT ontvangen6108120
Arbeidsverleden0
ArbeidsverledenVoortdurend werkzaam7568858
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, meer dan 3 jaar121291
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 2 en 3 jaar5633
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 en 2 jaar3412
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 maand en 1 jaar2414
ArbeidsverledenNiet werkzaam1305
ArbeidsverledenNiet 48 maanden in NL13177
Baan0
BaanJa94909952
BaanNee610148
BaanOnbekend0000
Baan en niet in de ziektewet0
Baan en niet in de ziektewetJa93899852
Baan en niet in de ziektewetNee711248
Baan en niet in de ziektewetOnbekend0000
Eigen woning0
Eigen woningJa8156958
Eigen woningNee1944592
Hoogste opleidingsniveau0
Hoogste opleidingsniveauLaag912315
Hoogste opleidingsniveauMidden30271714
Hoogste opleidingsniveauHoog39314420
Hoogste opleidingsniveauOnbekend22303651
Huishoudinkomen0,01
HuishoudinkomenKwartiel 12439140
HuishoudinkomenKwartiel 22725230
HuishoudinkomenKwartiel 32720270
HuishoudinkomenKwartiel 42214360
HuishoudinkomenOnbekend120100
Verdacht van een misdrijf0
Verdacht van een misdrijfJa6737
Verdacht van een misdrijfNee94939793
Wanbetaler zorgverzekering1)0
Wanbetaler zorgverzekeringJa4207
Wanbetaler zorgverzekeringNee969810093
1) Informatie over wanbetaler zorgverzekering is pas beschikbaar vanaf dupering/selectiejaar 2011, daarom zijn de verdelingen voor het achtergrondkenmerk wanbetaler zorgverzekering uitsluitend berekend over de jaren 2011-2015.

Verandering woonsituatie

De percentages in Tabel B.7.7 en B.7.8 (kolom 3-7) zijn gebaseerd op veranderingen van de woonsituatie tussen drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie en één jaar voorafgaand aan dupering/selectie. Er wordt niet gekeken naar het tussenliggende jaar. 
De McFadden R2 (kolom 8) is gebaseerd op het bezit van een koopwoning (ja/nee) in het jaar vóór dupering/selectie84).

B.7.7 Demografische kenmerken
WoonsituatieWoonsituatieWoonsituatieWoonsituatieWoonsituatieWoonsituatie
Koop naar koop (%)Koop naar huur (%)Huur naar koop (%)Huur naar huur (%)Onbekend (%) McFadden R2

Aantal694 53023 62047 500176 55014 890
Herkomst0,1
HerkomstIn NL geboren en beide ouders in NL geboren8678775432
HerkomstIn NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren57664
HerkomstIn NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren24483
HerkomstNiet in NL geboren en beide ouders in NL geboren11111
HerkomstNiet in NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren11111
HerkomstNiet in NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren59113058
Herkomstland0,09
HerkomstlandNederland8678775432
HerkomstlandEuropa (exclusief Nederland)568828
HerkomstlandTurkije12231
HerkomstlandMarokko11152
HerkomstlandSuriname24373
HerkomstlandOverig Buiten-Europa5881729
HerkomstlandNederlandse Cariben11145
Huishoudtype0,14
HuishoudtypePaar met kinderen8745765060
HuishoudtypeEenouderhuishouden64274126
HuishoudtypeOverig of onbekend huishouden71317814
Leeftijd bij geboorte eerste kind0,09
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 10 en 25 jaar624143328
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 25 en 35 jaar7162705356
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 35 en 55 jaar2314161314
Leeftijd bij geboorte eerste kindGeen juridisch kind of onbekend00001

B.7.8 Sociaaleconomische kenmerken1)
WoonsituatieWoonsituatieWoonsituatieWoonsituatieWoonsituatieWoonsituatie
Koop naar koop (%)Koop naar huur (%)Huur naar koop (%)Huur naar huur (%)Onbekend (%)McFadden R2

Aantal694 53023 62047 500176 55014 890
Aantal jaar KOT ontvangen0,02
Aantal jaar KOT ontvangen12436443657
Aantal jaar KOT ontvangen22327272730
Aantal jaar KOT ontvangen3171714169
Aantal jaar KOT ontvangen41398103
Aantal jaar KOT ontvangen5105461
Aantal jaar KOT ontvangen6125351
Arbeidsverleden0,15
ArbeidsverledenVoortdurend werkzaam8558724811
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, meer dan 3 jaar91816152
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 2 en 3 jaar3116102
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 en 2 jaar16381
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 maand en 1 jaar14182
ArbeidsverledenNiet werkzaam01072
ArbeidsverledenNiet 48 maanden in NL023480
Baan0,1
BaanJa9988977864
BaanNee11232236
BaanOnbekend00000
Baan en niet in de ziektewet0,1
Baan en niet in de ziektewetJa9887977764
Baan en niet in de ziektewetNee21332336
Baan en niet in de ziektewetOnbekend00000
Eigen woningJa1000100018
Eigen woningNee0100010082
Hoogste opleidingsniveau0,07
Hoogste opleidingsniveauLaag41372120
Hoogste opleidingsniveauMidden2235283316
Hoogste opleidingsniveauHoog4229452223
Hoogste opleidingsniveauOnbekend3224202441
Huishoudinkomen0,18
HuishoudinkomenKwartiel 1153722625
HuishoudinkomenKwartiel 2262426191
HuishoudinkomenKwartiel 3291927101
HuishoudinkomenKwartiel 430202481
HuishoudinkomenOnbekend011193
Vermogen van het huishouden0,15
Vermogen van het huishoudenMinder dan 0 euro3735483220
Vermogen van het huishoudenTot 50 000 euro2044266035
Vermogen van het huishouden50 000 euro en meer43212679
Vermogen van het huishoudenOnbekend010036
Verdacht van een misdrijf0,02
Verdacht van een misdrijfJa396128
Verdacht van een misdrijfNee9791948892
Wanbetaler zorgverzekering2)0,03
Wanbetaler zorgverzekeringJa15297
Wanbetaler zorgverzekeringNee9995989193
1) Voor het achtergrondkenmerk eigen woning is geen waarde gepresenteerd voor de McFadden R2. Het gaat hier namelijk om hetzelfde kenmerk als die fungeert als Y-variabele voor de berekening van de waardes voor de McFadden R2 in deze tabel.
2) Informatie over wanbetaler zorgverzekering is pas beschikbaar vanaf dupering/selectiejaar 2011, daarom zijn de verdelingen voor het achtergrondkenmerk wanbetaler zorgverzekering uitsluitend berekend over de jaren 2011-2015.

Baanbeëindiging

De percentages in Tabel B.7.9 en B.7.10 (kolom 3-4) zijn gebaseerd op de vraag of de aanvrager en (indien aanwezig) diens stabiele partner een baan heeft drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie en vervolgens diens baan heeft verloren één of twee jaar voorafgaand aan dupering/selectie zonder dat diegene met pensioen is gegaan (ja/nee). Enkel personen die dus in het jaar drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie een baan hebben, kunnen hun baan verliezen voor deze uitkomstmaat85). Iemand heeft een baan in een betreffend jaar als deze op het peilmoment (1-december) in dat jaar, volgens de SECM86) geclassificeerd is als werknemer, directeur-grootaandeelhouder, zelfstandig ondernemer, overige zelfstandige of meewerkend gezinslid.

De McFadden R2  (kolom 5) is gebaseerd op: heeft de aanvrager en (indien aanwezig) diens stabiele partner met een baan in het jaar voorafgaand aan dupering/selectie, diens baan verloren in het jaar van dupering/selectie, waarbij diegene niet met pensioen is gegaan (ja/nee)87)88)?

B.7.9 Demografische kenmerken
BaanbeëindigingBaanbeëindigingBaanbeëindiging
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal93 120803 030
Herkomst0,01
HerkomstIn NL geboren en beide ouders in NL geboren7182
HerkomstIn NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren65
HerkomstIn NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren53
HerkomstNiet in NL geboren en beide ouders in NL geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren158
Herkomstland0,01
HerkomstlandNederland7182
HerkomstlandEuropa (exclusief Nederland)86
HerkomstlandTurkije31
HerkomstlandMarokko21
HerkomstlandSuriname42
HerkomstlandOverig Buiten-Europa106
HerkomstlandNederlandse Cariben21
Huishoudtype0
HuishoudtypePaar met kinderen7982
HuishoudtypeEenouderhuishouden1610
HuishoudtypeOverig of onbekend huishouden68
Leeftijd bij geboorte eerste kind0,02
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 10 en 25 jaar208
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 25 en 35 jaar6170
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 35 en 55 jaar1922
Leeftijd bij geboorte eerste kindGeen juridisch kind of onbekend00

B.7.10 Sociaaleconomische kenmerken1)2)
BaanbeëindigingBaanbeëindigingBaanbeëindiging
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal93 120803 030
Aantal jaar KOT ontvangen0
Aantal jaar KOT ontvangen13526
Aantal jaar KOT ontvangen22523
Aantal jaar KOT ontvangen31517
Aantal jaar KOT ontvangen41213
Aantal jaar KOT ontvangen589
Aantal jaar KOT ontvangen6511
Arbeidsverleden0,04
ArbeidsverledenVoortdurend werkzaam3287
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, meer dan 3 jaar339
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 2 en 3 jaar222
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 en 2 jaar81
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 maand en 1 jaar20
ArbeidsverledenNiet werkzaam00
ArbeidsverledenNiet 48 maanden in NL31
BaanJa77100
BaanNee230
BaanOnbekend00
Baan en niet in de ziektewetJa77100
Baan en niet in de ziektewetNee230
Baan en niet in de ziektewetOnbekend00
Eigen woning0,02
Eigen woningJa6784
Eigen woningNee3316
Hoogste opleidingsniveau0,02
Hoogste opleidingsniveauLaag125
Hoogste opleidingsniveauMidden3323
Hoogste opleidingsniveauHoog3341
Hoogste opleidingsniveauOnbekend2131
Huishoudinkomen0,02
HuishoudinkomenKwartiel 13620
HuishoudinkomenKwartiel 22426
HuishoudinkomenKwartiel 32027
HuishoudinkomenKwartiel 41927
HuishoudinkomenOnbekend21
Vermogen van het huishouden0
Vermogen van het huishoudenMinder dan 0 euro4136
Vermogen van het huishoudenTot 50 000 euro3127
Vermogen van het huishouden50 000 euro en meer2837
Vermogen van het huishoudenOnbekend10
Verdacht van een misdrijf0
Verdacht van een misdrijfJa84
Verdacht van een misdrijfNee9296
Wanbetaler zorgverzekering3)0,01
Wanbetaler zorgverzekeringJa61
Wanbetaler zorgverzekeringNee9499
1) De tellingen zijn enkel gemaakt voor diegene met een baan in de drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie. Indien geen sprake is van baanbeëindiging, heeft iemand zowel een baan in het jaar  voorafgaand aan dupering/selectie als in de twee jaar voorafgaand aan dupering/selectie. Personen waarbij geen sprake is van baanbeëindiging hebben derhalve een baan in het jaar voor dupering/selectie (100% bij de kruising van geen baanbeëindiging (kolom) met baan ja (rij)). Voor personen die een baan hebben verloren komt het toch voor dat er een baan is in het jaar voor dupering/selectie (77 procent in kolom baanbeëindiging voor rij baan: ja). Dit zijn personen die een baan hadden in het jaar drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie en deze verloren in het jaar twee jaar voorafgaand aan dupering/selectie, maar in het jaar voorafgaand aan dupering/selectie weer een baan hebben gekregen. Ook zijn er aanvragers en stabiele partners die op huishoudniveau in het jaar drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie een baan hadden, vervolgens de baan verloren twee jaar voorafgaand aan dupering/selectie, maar toch een baan op huishoudniveau hebben in het jaar voorafgaand aan dupering/selectie. Dit kan het geval zijn wanneer aanvrager (of partner) in het jaar drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie een baan had en deze in het jaar voorafgaand aan dupering/selectie verliest en diens partner (of aanvrager) juist een baan heeft gekregen in het jaar voorafgaand aan dupering/selectie.
2) Voor de achtergrondkenmerken baan en baan en niet in de ziektewet worden geen waardes gepresenteerd voor de McFadden R2, aangezien deze op logische gronden niet weergegeven kunnen worden. Voor de Y-variabele in deze tabel, waarover de McFadden R2 wordt berekend, is namelijk bekeken of iemand met een baan in het jaar voor dupering deze baan is kwijt geraakt in het jaar erna. Het hebben van een baan is dus een voorwaarde waaraan voldaan dient te worden, voordat iemand zijn baan kan verliezen in het jaar erna. De achtergrondkenmerken baan en baan en niet in de ziektewet kunnen daarmee niet als valide voorspellers van baanbeëindiging fungeren.
3) Informatie over wanbetaler zorgverzekering is pas beschikbaar vanaf dupering/selectiejaar 2011, daarom zijn de verdelingen voor het achtergrondkenmerk wanbetaler zorgverzekering uitsluitend berekend over de jaren 2011-2015.

In de ziektewet geraakt

De percentages in Tabel B.7.11 en B.7.12 (kolom 3-4) zijn gebaseerd op de vraag of de aanvrager en (indien aanwezig) diens stabiele partner  een baan had zonder ziektewet in het jaar drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie en is de persoon in de ziektewet geraakt twee jaar voorafgaand aan dupering/selectie of het jaar voorafgaand aan dupering/selectie (ja/nee). 
Enkel personen die een baan hebben en niet in de ziektewet zitten drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie, kunnen in de ziektewet terechtkomen voor deze uitkomstmaat voor dupering/selectie89). Voor het bepalen of iemand een baan heeft is dezelfde classificatie gebruikt als beschreven onder baanbeëindiging. Voor het bepalen of iemand in de ziektewet zit is ook de SECM90) classificatie op het peilmoment gebruikt.

De McFadden R2 (kolom 5) is gebaseerd op de vraag of de aanvrager en (indien aanwezig) diens stabiele partner een baan had zonder de ziektewet in het jaar voorafgaand aan dupering/selectie en is deze persoon vervolgens in de ziektewet geraakt in het jaar van dupering/selectie (ja/nee)91)92)

B.7.11 Demografische kenmerken
In de ziektewet geraaktIn de ziektewet geraaktIn de ziektewet geraakt
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal29 310862 810
Herkomst0
HerkomstIn NL geboren en beide ouders in NL geboren7582
HerkomstIn NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren65
HerkomstIn NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren53
HerkomstNiet in NL geboren en beide ouders in NL geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren128
Herkomstland0,01
HerkomstlandNederland7582
HerkomstlandEuropa (exclusief Nederland)76
HerkomstlandTurkije31
HerkomstlandMarokko31
HerkomstlandSuriname32
HerkomstlandOverig Buiten-Europa77
HerkomstlandNederlandse Cariben11
Huishoudtype0
HuishoudtypePaar met kinderen8182
HuishoudtypeEenouderhuishouden1411
HuishoudtypeOverig of onbekend huishouden58
Leeftijd bij geboorte eerste kind0,01
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 10 en 25 jaar179
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 25 en 35 jaar6569
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 35 en 55 jaar1821
Leeftijd bij geboorte eerste kindGeen juridisch kind of onbekend00

B.7.12 Sociaaleconomische kenmerken1)
In de ziektewet geraaktIn de ziektewet geraaktIn de ziektewet geraakt
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal29 310862 810
Aantal jaar KOT ontvangen0
Aantal jaar KOT ontvangen14227
Aantal jaar KOT ontvangen22623
Aantal jaar KOT ontvangen31217
Aantal jaar KOT ontvangen41013
Aantal jaar KOT ontvangen569
Aantal jaar KOT ontvangen6411
Arbeidsverleden0,02
ArbeidsverledenVoortdurend werkzaam4782
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, meer dan 3 jaar2711
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 2 en 3 jaar184
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 en 2 jaar51
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 maand en 1 jaar11
ArbeidsverledenNiet werkzaam00
ArbeidsverledenNiet 48 maanden in NL21
BaanJa8598
BaanNee152
BaanOnbekend00
Baan en niet in de ziektewetJa7898
Baan en niet in de ziektewetNee222
Baan en niet in de ziektewetOnbekend00
Eigen woning0,01
Eigen woningJa6783
Eigen woningNee3317
Hoogste opleidingsniveau0,01
Hoogste opleidingsniveauLaag115
Hoogste opleidingsniveauMidden3524
Hoogste opleidingsniveauHoog3340
Hoogste opleidingsniveauOnbekend2130
Huishoudinkomen0,01
HuishoudinkomenKwartiel 13221
HuishoudinkomenKwartiel 22626
HuishoudinkomenKwartiel 32126
HuishoudinkomenKwartiel 42026
HuishoudinkomenOnbekend11
Vermogen van het huishouden0
Vermogen van het huishoudenMinder dan 0 euro4436
Vermogen van het huishoudenTot 50 000 euro3127
Vermogen van het huishouden50 000 euro en meer2537
Vermogen van het huishoudenOnbekend00
Verdacht van een misdrijf0
Verdacht van een misdrijfJa84
Verdacht van een misdrijfNee9296
Wanbetaler zorgverzekering2)0
Wanbetaler zorgverzekeringJa52
Wanbetaler zorgverzekeringNee9598
1) Voor de achtergrondkenmerken baan en baan en niet in de ziektewet worden geen waardes gepresenteerd voor de McFadden R2, aangezien deze op logische gronden niet weergegeven kunnen worden. Voor de Y-variabele in deze tabel, waarover de McFadden R2 wordt berekend, is namelijk bekeken of iemand die een baan heeft en niet in de ziektewet zit in het jaar voor dupering, in de ziektewet is geraakt in het jaar erna. Het hebben van een baan zonder in de ziektewet te zitten is een voorwaarde waaraan voldaan dient te worden, voordat het mogelijk is om in de ziektewet terecht te komen in het jaar erna. De achtergrondkenmerken baan en baan en niet in de ziektewet kunnen daarmee niet als valide voorspellers van baanbeëindiging fungeren.
2) Informatie over wanbetaler zorgverzekering is pas beschikbaar vanaf dupering/selectiejaar 2011, daarom zijn de verdelingen voor het achtergrondkenmerk wanbetaler zorgverzekering uitsluitend berekend over de jaren 2011-2015.

Medicijngebruik bij psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen (psychofarmaca)

De percentages in Tabel B.7.13 en B.7.14 (kolom 3-4) en de McFadden R2 (kolom 5) zijn beide gebaseerd op de vraag of de aanvrager en (indien aanwezig) diens stabiele partner psychofarmaca medicatie gebruikten in het jaar voor dupering/selectie (ja/nee). 

B.7.13 Demografische kenmerken
Medicijngebruik: PsychofarmacaMedicijngebruik: PsychofarmacaMedicijngebruik: Psychofarmaca
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal73 040884 040
Herkomst0
HerkomstIn NL geboren en beide ouders in NL geboren7879
HerkomstIn NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren66
HerkomstIn NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren33
HerkomstNiet in NL geboren en beide ouders in NL geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren1111
Herkomstland0
HerkomstlandNederland7879
HerkomstlandEuropa (exclusief Nederland)66
HerkomstlandTurkije32
HerkomstlandMarokko31
HerkomstlandSuriname23
HerkomstlandOverig Buiten-Europa78
HerkomstlandNederlandse Cariben11
Huishoudtype0
HuishoudtypePaar met kinderen7579
HuishoudtypeEenouderhuishouden1814
HuishoudtypeOverig of onbekend huishouden68
Leeftijd bij geboorte eerste kind0
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 10 en 25 jaar1612
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 25 en 35 jaar6468
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 35 en 55 jaar2021
Leeftijd bij geboorte eerste kindGeen juridisch kind of onbekend00

B.7.14 Sociaaleconomische kenmerken
Medicijngebruik: PsychofarmacaMedicijngebruik: PsychofarmacaMedicijngebruik: Psychofarmaca
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal73 040884 040
Aantal jaar KOT ontvangen0
Aantal jaar KOT ontvangen12728
Aantal jaar KOT ontvangen22224
Aantal jaar KOT ontvangen31617
Aantal jaar KOT ontvangen41412
Aantal jaar KOT ontvangen5109
Aantal jaar KOT ontvangen61110
Arbeidsverleden0,01
ArbeidsverledenVoortdurend werkzaam6876
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, meer dan 3 jaar1211
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 2 en 3 jaar75
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 en 2 jaar53
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 maand en 1 jaar42
ArbeidsverledenNiet werkzaam32
ArbeidsverledenNiet 48 maanden in NL12
Baan0,01
BaanJa8994
BaanNee116
BaanOnbekend00
Baan en niet in de ziektewet0,01
Baan en niet in de ziektewetJa8894
Baan en niet in de ziektewetNee126
Baan en niet in de ziektewetOnbekend00
Eigen woning0
Eigen woningJa7278
Eigen woningNee2822
Hoogste opleidingsniveau0,01
Hoogste opleidingsniveauLaag117
Hoogste opleidingsniveauMidden2924
Hoogste opleidingsniveauHoog3139
Hoogste opleidingsniveauOnbekend2930
Huishoudinkomen0,01
HuishoudinkomenKwartiel 13224
HuishoudinkomenKwartiel 22724
HuishoudinkomenKwartiel 32325
HuishoudinkomenKwartiel 41825
HuishoudinkomenOnbekend12
Vermogen van het huishouden0
Vermogen van het huishoudenMinder dan 0 euro4336
Vermogen van het huishoudenTot 50 000 euro3028
Vermogen van het huishouden50 000 euro en meer2735
Vermogen van het huishoudenOnbekend01
Verdacht van een misdrijf0
Verdacht van een misdrijfJa85
Verdacht van een misdrijfNee9295
Wanbetaler zorgverzekering1)0
Wanbetaler zorgverzekeringJa32
Wanbetaler zorgverzekeringNee9798
1) Informatie over wanbetaler zorgverzekering is pas beschikbaar vanaf dupering/selectiejaar 2011, daarom zijn de verdelingen voor het achtergrondkenmerk wanbetaler zorgverzekering uitsluitend berekend over de jaren 2011-2015.

Gemaakte GGZ-kosten

De percentages in Tabel B.7.15 en B.7.16 (kolom 3-4) en de McFadden R2 (kolom 5) zijn beide gebaseerd op de vraag of de aanvrager en (indien aanwezig) diens stabiele partner kosten gedeclareerd hebben voor GGZ in het jaar voor dupering/selectie (ja/nee).

B.7.15 Demografische kenmerken
Gebruik GGZGebruik GGZGebruik GGZ
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal56 210900 870
Herkomst0
HerkomstIn NL geboren en beide ouders in NL geboren7579
HerkomstIn NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren65
HerkomstIn NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren53
HerkomstNiet in NL geboren en beide ouders in NL geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren1211
Herkomstland0
HerkomstlandNederland7579
HerkomstlandEuropa (exclusief Nederland)66
HerkomstlandTurkije32
HerkomstlandMarokko31
HerkomstlandSuriname33
HerkomstlandOverig Buiten-Europa88
HerkomstlandNederlandse Cariben11
Huishoudtype0,01
HuishoudtypePaar met kinderen6979
HuishoudtypeEenouderhuishouden2313
HuishoudtypeOverig of onbekend huishouden88
Leeftijd bij geboorte eerste kind0
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 10 en 25 jaar1811
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 25 en 35 jaar6268
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 35 en 55 jaar2021
Leeftijd bij geboorte eerste kindGeen juridisch kind of onbekend00

B.7.16 Sociaaleconomische kenmerken
Gebruik GGZGebruik GGZGebruik GGZ
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal56 210900 870
Aantal jaar KOT ontvangen0
Aantal jaar KOT ontvangen13028
Aantal jaar KOT ontvangen22224
Aantal jaar KOT ontvangen31517
Aantal jaar KOT ontvangen41412
Aantal jaar KOT ontvangen5109
Aantal jaar KOT ontvangen61010
Arbeidsverleden0,01
ArbeidsverledenVoortdurend werkzaam6476
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, meer dan 3 jaar1311
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 2 en 3 jaar85
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 en 2 jaar53
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 maand en 1 jaar42
ArbeidsverledenNiet werkzaam42
ArbeidsverledenNiet 48 maanden in NL22
Baan0,01
BaanJa8595
BaanNee155
BaanOnbekend00
Baan en niet in de ziektewet0,02
Baan en niet in de ziektewetJa8494
Baan en niet in de ziektewetNee166
Baan en niet in de ziektewetOnbekend00
Eigen woning0,01
Eigen woningJa6878
Eigen woningNee3222
Hoogste opleidingsniveau0,01
Hoogste opleidingsniveauLaag127
Hoogste opleidingsniveauMidden2924
Hoogste opleidingsniveauHoog3638
Hoogste opleidingsniveauOnbekend2330
Huishoudinkomen0
HuishoudinkomenKwartiel 13224
HuishoudinkomenKwartiel 22425
HuishoudinkomenKwartiel 32225
HuishoudinkomenKwartiel 42025
HuishoudinkomenOnbekend12
Vermogen van het huishouden0,01
Vermogen van het huishoudenMinder dan 0 euro4536
Vermogen van het huishoudenTot 50 000 euro3028
Vermogen van het huishouden50 000 euro en meer2535
Vermogen van het huishoudenOnbekend01
Verdacht van een misdrijf0
Verdacht van een misdrijfJa95
Verdacht van een misdrijfNee9195
Wanbetaler zorgverzekering1)0
Wanbetaler zorgverzekeringJa42
Wanbetaler zorgverzekeringNee9698
1) Informatie over wanbetaler zorgverzekering is pas beschikbaar vanaf dupering/selectiejaar 2011, daarom zijn de verdelingen voor het achtergrondkenmerk wanbetaler zorgverzekering uitsluitend berekend over de jaren 2011-2015.

Verdacht van een misdrijf

De percentages in Tabel B.7.17 en B.7.18 (kolom 3-4) en de McFadden R2 (kolom 5) zijn beide gebaseerd op de vraag of de aanvrager en (indien aanwezig) diens stabiele partner geregistreerd stond(en) als verdachte(n) van een misdrijf in het jaar voor dupering/selectie (ja/nee). 

B.7.17 Demografische kenmerken
Verdacht van een misdrijfVerdacht van een misdrijfVerdacht van een misdrijf
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal12 080945 000
Herkomst0,02
HerkomstIn NL geboren en beide ouders in NL geboren6179
HerkomstIn NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren66
HerkomstIn NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren83
HerkomstNiet in NL geboren en beide ouders in NL geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 1 ouder in buitenland geboren11
HerkomstNiet in NL geboren en 2 ouders in buitenland geboren2311
Herkomstland0,02
HerkomstlandNederland6179
HerkomstlandEuropa (exclusief Nederland)76
HerkomstlandTurkije42
HerkomstlandMarokko42
HerkomstlandSuriname73
HerkomstlandOverig Buiten-Europa128
HerkomstlandNederlandse Cariben41
Huishoudtype0,01
HuishoudtypePaar met kinderen6478
HuishoudtypeEenouderhuishouden2414
HuishoudtypeOverig of onbekend huishouden118
Leeftijd bij geboorte eerste kind0,03
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 10 en 25 jaar3312
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 25 en 35 jaar5468
Leeftijd bij geboorte eerste kindTussen de 35 en 55 jaar1321
Leeftijd bij geboorte eerste kindGeen juridisch kind of onbekend00

B.7.18 Sociaaleconomische kenmerken
Verdacht van een misdrijfVerdacht van een misdrijfVerdacht van een misdrijf
Ja (%)Nee (%)McFadden R2
Aantal12 080945 000
Aantal jaar KOT ontvangen0,01
Aantal jaar KOT ontvangen13628
Aantal jaar KOT ontvangen22624
Aantal jaar KOT ontvangen31617
Aantal jaar KOT ontvangen41012
Aantal jaar KOT ontvangen579
Aantal jaar KOT ontvangen6510
Arbeidsverleden0,03
ArbeidsverledenVoortdurend werkzaam5276
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, meer dan 3 jaar1411
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 2 en 3 jaar95
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 en 2 jaar83
ArbeidsverledenGedeeltelijk werkzaam, tussen 1 maand en 1 jaar72
ArbeidsverledenNiet werkzaam52
ArbeidsverledenNiet 48 maanden in NL42
Baan0,02
BaanJa7994
BaanNee216
BaanOnbekend00
Baan en niet in de ziektewet0,02
Baan en niet in de ziektewetJa7894
Baan en niet in de ziektewetNee226
Baan en niet in de ziektewetOnbekend00
Eigen woning0,03
Eigen woningJa5378
Eigen woningNee4722
Hoogste opleidingsniveau0,03
Hoogste opleidingsniveauLaag217
Hoogste opleidingsniveauMidden3225
Hoogste opleidingsniveauHoog1738
Hoogste opleidingsniveauOnbekend3030
Huishoudinkomen0,03
HuishoudinkomenKwartiel 14824
HuishoudinkomenKwartiel 22125
HuishoudinkomenKwartiel 31525
HuishoudinkomenKwartiel 41225
HuishoudinkomenOnbekend42
Vermogen van het huishouden0,01
Vermogen van het huishoudenMinder dan 0 euro4236
Vermogen van het huishoudenTot 50 000 euro3628
Vermogen van het huishouden50 000 euro en meer2135
Vermogen van het huishoudenOnbekend11
Wanbetaler zorgverzekering1)0,02
Wanbetaler zorgverzekeringJa142
Wanbetaler zorgverzekeringNee8698
1) Informatie over wanbetaler zorgverzekering is pas beschikbaar vanaf dupering/selectiejaar 2011, daarom zijn de verdelingen voor het achtergrondkenmerk wanbetaler zorgverzekering uitsluitend berekend over de jaren 2011-2015.

79) In de tabellen is voor inkomen, vermogen en werkuren een lineaire regressie gebruikt. 
80) De kwartielgrenzen zijn bepaald op basis van de brede vergelijkingsgroep en de gedupeerdengroep, zonder de groep met een onbekend inkomen.
81) Om de McFadden R2 te berekenen is gebruik gemaakt van een andere operationalisering van de achtergrondkenmerken dan de operationalisering die is gebruikt voor het berekenen van de percentages. De achtergrondkenmerken worden namelijk gemeten in het jaar voor dupering/selectie (of in sommige gevallen over de drie jaar voor dupering/selectie, zoals bij inkomen). De achtergrondkenmerken dienen de Y-variabele in de logistische regressie te voorspellen en dat is niet mogelijk als de Y-variabele gemeten wordt voorafgaand aan meting van de achtergrondkenmerken. Dit zou het geval zijn als eenzelfde operationalisering was gebruikt voor het berekenen van de McFadden R2 en de percentages.
82) De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in arbeidscontracten en loon van werknemers.
83) De kwartielgrenzen zijn bepaald op basis van de brede vergelijkingsgroep en de gedupeerdengroep die voorkwamen in de Polis. De kwartielgrenzen zijn dus enkel bepaald op basis van de personen die een baan hadden. De groep “Geen baan” bestaat uit gevallen die niet voorkomen in de Polis. Dit bestaat dus uit personen die in feite 0 werkuren hebben, aangezien deze volgens de Polis geen baan hebben.
84) Om de McFadden R2 te berekenen is gebruik gemaakt van een andere operationalisering van de achtergrondkenmerken dan de operationalisering die is gebruikt voor het berekenen van de percentages. De achtergrondkenmerken worden namelijk gemeten in het jaar voor dupering/selectie (of in sommige gevallen over de drie jaar voor dupering/selectie, zoals bij inkomen). De achtergrondkenmerken dienen de Y-variabele in de logistische regressie te voorspellen en dat is niet mogelijk als de Y-variabele gemeten wordt voorafgaand aan meting van de achtergrondkenmerken. Dit zou het geval zijn als eenzelfde operationalisering was gebruikt voor het berekenen van de McFadden R2 en de percentages. 
85) De tellingen in de tabellen voor de uitkomstmaten baanbeëindiging en ziektewet zijn enkel gebaseerd op personen die een baan hadden in het jaar drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie, respectievelijk personen die een baan hadden en niet in de ziektewet zaten. Daarom zijn de totale aantallen (N) lager dan bij de overige uitkomstmaten.
86) De SECM bevat de sociaaleconomische categorie (SECM) van personen in een bepaalde maand. Van de afzonderlijke inkomensbronnen, die aan de afbakening van SECM ten grondslag liggen, wordt aangegeven of een persoon deze in de betreffende periode heeft. Ook wordt in de component aangegeven of een persoon als scholier/student in de betreffende maand stond ingeschreven.
87) De McFadden R2 is daardoor gebaseerd op personen die een baan hadden in het jaar voor dupering/selectie. Enkel deze groep kan namelijk een baan verliezen tussen het jaar voorafgaand aan dupering/selectie en het jaar van dupering/selectie.
88) Om de McFadden R2 te berekenen is gebruik gemaakt van een andere operationalisering van de achtergrondkenmerken dan de operationalisering die is gebruikt voor het berekenen van de percentages. De achtergrondkenmerken worden namelijk gemeten in het jaar voor dupering/selectie (of in sommige gevallen over de drie jaar voor dupering/selectie, zoals bij inkomen). De achtergrondkenmerken dienen de Y-variabele in de logistische regressie te voorspellen en dat is niet mogelijk als de Y-variabele gemeten wordt voorafgaand aan meting van de achtergrondkenmerken. Dit zou het geval zijn als eenzelfde operationalisering was gebruikt voor het berekenen van de McFadden R2 en de percentages.
89) De tellingen in de tabellen voor de uitkomstmaten baanbeëindiging en ziektewet zijn enkel gebaseerd op personen die een baan hadden in het jaar drie jaar voorafgaand aan dupering/selectie, respectievelijk personen die een baan hadden en niet in de ziektewet zaten. Daarom zijn de totale aantallen (N) lager dan bij de overige uitkomstmaten.
90) SECM is de sociaaleconomische categorie van personen in een bepaalde maand. Bij de afzonderlijke inkomensbronnen, die aan de afbakening van SECM ten grondslag liggen, wordt aangegeven of een persoon deze in de betreffende periode heeft. Ook wordt in de component aangegeven of een persoon als scholier/student in de betreffende maand stond ingeschreven.
91) De McFadden R2 is daardoor gebaseerd op personen die een baan hebben en niet in de ziektewet zitten in het jaar voor dupering/selectie. Enkel deze groep kan namelijk in de ziektewet terechtkomen tussen het jaar voorafgaand aan dupering/selectie en het jaar van dupering/selectie.
92) Om de McFadden R2 te berekenen is gebruik gemaakt van een andere operationalisering van de achtergrondkenmerken dan de operationalisering die is gebruikt voor het berekenen van de percentages. De achtergrondkenmerken worden namelijk gemeten in het jaar voor dupering/selectie (of in sommige gevallen over de drie jaar voor dupering/selectie, zoals bij inkomen). De achtergrondkenmerken dienen de Y-variabele in de logistische regressie te voorspellen en dat is niet mogelijk als de Y-variabele gemeten wordt voorafgaand aan meting van de achtergrondkenmerken. Dit zou het geval zijn als eenzelfde operationalisering was gebruikt voor het berekenen van de McFadden R2 en de percentages.