Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek

1. Inleiding

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de afgelopen tijd vanuit verschillende departementen vragen gekregen over mogelijke gevolgen van de toeslagenaffaire. De directeur-generaal van de statistiek heeft daarop besloten een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot het uitvoeren van statistisch onderzoek naar verschillende deelaspecten van de toeslagenaffaire. Het gaat hierbij om vragen met betrekking tot mogelijke gevolgen van de toeslagenaffaire voor gedupeerde gezinnen. Het doel van deze studie is om in kaart te brengen welke vragen er kunnen spelen rondom de toeslagenaffaire, óf het CBS data heeft om statistische informatie te kunnen leveren en of het op basis van de beschikbare data methodologisch verantwoord is om onderzoek uit te voeren.

Het CBS hecht bij het onderzoek naar dit maatschappelijk zeer relevante en zeer gevoelige onderwerp veel waarde aan kwaliteitsborging en tegenspraak. Op verschillende momenten in dit onderzoek is het CBS daarom bijeengekomen met een onafhankelijke expertgroep, onder extern voorzitterschap. In Bijlage 1 staat de samenstelling van de expertgroep beschreven en worden de stappen vermeld waarbij deze expertgroep om input is gevraagd.