Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:Werkloosheidswet
12 resultaten voor keyword:Werkloosheidswet

Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

Het kwaliteitsrapport over de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS) geeft inzicht in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de statistiek...

Publicaties

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2018-2019

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2018-2019

Cijfers

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen...

Cijfers

WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020

Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse, januari 2020 - december 2020

Cijfers

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW

Tabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2016 en 2017.

Cijfers

WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - mei 2020

Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse, januari 2020 - mei 2020

Cijfers

WW-uitkeringen naar leeftijd/regio, februari/maart 2020

Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse en provincie, februari en maart 2020

Cijfers

Personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam

Deze tabel bevat cijfers over personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2016

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2012 en 2013.

Cijfers

Personen met een WW-uitkering in Rotterdam, 2014-2015

Personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam

Cijfers

Werkloosheidsduur, aantal werklozen per kwartaal vanaf 2010, aantal en percentage

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

Cijfers

Werkloosheid verder gedaald

Het aantal werklozen daalde in juli naar 603 duizend. In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 22 duizend af. Het aantal werkenden is in deze periode met 14 duizend toegenomen. De...

Artikelen