Inwoners met herkomst Sub-Sahara Afrika

Bijlage

B.1 Bijdrage van kenmerken aan de verklaring van het verschil in aandeel met partner van Nederlandse herkomst, Sub-Saharaanse herkomst ten opzichte van overig Buiten-Europese herkomst, 31 december 2021 (% verklaard)
Geboren in het buitenlandGeboren in Nederland
Kenmerken
Geslacht-9,40,1
Leeftijd-32,7-94,3
Persoonlijk inkomen4,1-1,4
Stedelijkheid gemeente23,9-13,4
Totaal
Feitelijk verschil (procentpunt)4,39,2
Verschil verklaard (procentpunt)-0,6-10,0
Percentage verklaard (%)-14,0-109,1
Bron: CBS

B.2 Bijdrage van kenmerken aan de verklaring van het verschil in aandeel op havo/vwo, leerlingen van Sub-Saharaanse herkomst ten opzichte van overige leerlingen, 2021/'22 (% verklaard)
Geboren in het buitenlandGeboren in Nederland
Kenmerken
Geslacht0,2-1,3
Gezinsstructuur7,341,0
Huishoudinkomen37,6108,6
Leeftijd moeder bij geboorte14,213,2
Stedelijkheid gemeente-2,9-41,6
Totaal
Feitelijk verschil (procentpunt)25,05,5
Verschil verklaard (procentpunt)14,26,6
Percentage verklaard (%)56,7119,8
Bron: CBS

B.3 Bijdrage van kenmerken aan de verklaring van het verschil in arbeidsparticipatie, 15- tot 75-jarigen geboren in Sub-Sahara Afrika ten opzichte van overige 15- tot 75-jarigen, december 2021
(% verklaard)
Kenmerken
Geslacht-0,8
Leeftijd-63,3
Stedelijkheid gemeente16,8
Studiestatus0,7
Woonregio-2,4
Totaal
Feitelijk verschil (procentpunt)-10,8
Verschil verklaard (procentpunt)-5,3
Percentage verklaard (%)48,9
Bron: CBS

B.4 Bijdrage van kenmerken aan de verklaring van het verschil in maandloon, 15- tot 75-jarige werknemers van Sub-Saharaanse herkomst ten opzichte van overige 15- tot 75-jarige werknemers, december 2021 (% verklaard)
Mannen geboren in het buitenlandVrouwen geboren in het buitenlandMannen geboren in NederlandVrouwen geboren in Nederland
Kenmerken
Arbeidsduur9,7-7,84032,5
Bedrijfstak32,256,19,713,1
Leeftijd9,40,634,539,5
Opleidingsniveau17,413,3
Stedelijkheid gemeente-2,3-12,90,6-3
Studiestatus0,11,00,7-1,4
Woonregio-6,5-6,6-4,5-3,2
Totaal
Feitelijk verschil (euro)-774-296-1478-729
Verschil verklaard (euro)327911453662
Percentage verklaard (%)42,230,798,390,8
Bron: CBS

B.5 Bijdrage van kenmerken aan de verklaring van het verschil in maandloon, 15- tot 75-jarige werknemers geboren in Sub-Sahara Afrika ten opzichte van 15- tot 75-jarige werknemers geboren in overig Buiten-Europa, december 2021 (% verklaard)
Kenmerken
Arbeidsduur20,9
Bedrijfstak22,4
Geslacht-0,7
Leeftijd4,1
Migratiemotief39,9
Stedelijkheid gemeente1,0
Studiestatus2,4
Verblijfsduur-1,9
Woonregio2,3
Totaal
Feitelijk verschil (procentpunt)-537,0
Verschil verklaard (procentpunt)476,0
Percentage verklaard (%)88,6
Bron: CBS