Auteur: Moniek Coumans
Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Referenties

Arends, J. (2021). Vrijwilligerswerk 2020.

Coumans, M., Arts, K., Reep, C. en H. Schmeets (2018). Inzicht in dakloosheid. Een onderzoek naar daklozen 2009-2016. 

Coumans, M., Arts, K. en H. Schmeets (2019). Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018. Een verdiepende studie naar de achtergrond van en de ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018. 

CBS (19 december 2018). CBS nieuwsbericht. Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen (cbs.nl)

CBS (31 maart 2022). CBS nieuwsbericht geraadpleegd op 4 juli 2022 Vertrouwen in Tweede Kamer steeg in 2020 en daalde in 2021 (cbs.nl)

CBS (2022). SDG 10.1 Sociale samenhang en ongelijkheid, geraadpleegd op 4 juli 2022.

Coumans (2021). 5.1 Sociale uitsluiting. In: Otten en van de Brakel (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Heerlen/Den Haag/Aruba: Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Coumans en Schmeets (2020) Sociale uitsluiting in Nederland: wie staat aan de kant?

Schmeets, H. en J. Exel (2022). Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie (cbs.nl)

Schmeets, H. en J. Exel. (2022). De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen.

Schmeets, H., Exel, J., Westenend, A. ten en Martens, D. (2022) De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen.

Schmeets, H., Exel, J., Westenend, A. ten en Martens, D. (2022). Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen.

Statline (2021). Geraadpleegd op 26 juli 2022.