Auteur: Moniek Coumans

Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief

Over deze publicatie

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een onderzoek uitgevoerd naar de sociaaleconomische situatie in de voorgeschiedenis van sociaal uitgesloten mensen vergeleken met die van niet uitgeslotenen. Ook is gekeken naar ontwikkelingen op sociaaleconomisch gebied bij sociaal uitgesloten versus niet uitgesloten mensen. Gegevens zijn gebaseerd op de enquête European Union-Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), editie 2010 en 2018. Om de sociaaleconomische situatie vast te stellen zijn de enquêtedata verrijkt met registerdata. De resultaten wijzen uit dat de sociaaleconomische situatie van uitgesloten mensen zich vijf en tien jaar voor enquêtering in 2018 kenmerkt door een relatief hoog armoederisico en een sociaaleconomisch kwetsbare positie. Vijf en tien jaar na enquêtering in 2010 is dat ook het geval. Wel is er een verschil tussen uitgesloten 16 tot 30-jarigen en 30-plussers. Van de jongere uitgesloten groep heeft, ondanks de aanvankelijke situatie van sociale uitsluiting, een groter aandeel zich na tien jaar ontworsteld aan de kwetsbare sociaaleconomische situatie.