Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van het “Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018”.

Dit onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van VWS, naar aanleiding van de, door het CBS geconstateerde, sterk gestegen omvang van de populatie feitelijk daklozen in Nederland tussen 2009 en 2018. De vraag was vooral om meer duiding te kunnen geven aan de genoemde stijging. Dit wordt enerzijds gedaan door een specifiekere beschrijving van de achtergrondkenmerken van de populatie daklozen en anderzijds door een beschrijving van de sociaal economische achtergrond en eventuele life events van de daklozen die het CBS tegenkwam in de registraties.

De hoofdconclusie is dat er geen indicatie is dat veranderende kenmerken, een andere sociaaleconomische achtergrond of verschuivingen in de voorgeschiedenis van de daklozen die in 2017 en 2018 voorkwamen op de registers gerelateerd kunnen worden aan de toename van de groep daklozen over de jaren.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste daklozen uit een toestand van relatieve armoede in de dakloosheid geraakt. Zij behoorden ook 5 jaar voor hun instroom op de registers al tot de huishoudens met de laagste inkomens. Ook life events als baanverlies en scheidingen kwamen niet veelvuldig voor (recent) voor men in de dakloosheid belandde.