Auteur: Marten Jan van Rijn
Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven

Literatuur

VNG (2020), Position Paper voor het AO Financiële Verhoudingen

Allers M. en Peters K. (2019), Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien. Economisch Statistische Berichten (ESB)

Bos, F. (2010), Fiscal decentralisation in the Netherlands; history, current practice and economic theory, Centraal planbureau (CPB)

CPB (2014), Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein.

CPB (2015), Aanvullende informatie bij CPB Policy Brief 2015/04 “Een ruimer lokaal belastinggebied”.

CBS (2015), Gemeenten geven 13 procent meer uit.

CBS (2018), Wat rekent het CBS tot de sector overheid?