Auteur: Marten Jan van Rijn
Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven

Samenvatting

Het aandeel van de lokale overheid in de overheidsuitgaven is in de afgelopen 20 jaar licht afgenomen, dat van de centrale overheid toegenomen. Het effect van de decentralisaties in het sociaal domein op de verdeling van overheidsuitgaven is grotendeels gecompenseerd door centralisatie van politietaken.

De lokale overheid is qua inkomsten sterk afhankelijk van de Rijksoverheid. Deze afhankelijkheid is in de afgelopen 20 jaar licht toegenomen. De lokale overheid heeft in beperkte mate eigen inkomsten uit bijvoorbeeld lokale belastingen en parkeergelden.

Nederland hoorde in 2019 tot de tien meest gedecentraliseerde landen van de Europese Unie. Nederland stond op plek 9 van de 28 EU-landen. Dit betekent dat in Nederland een relatief groot deel van de overheidsuitgaven wordt gedaan door de lokale overheid. In de meer gedecentraliseerde landen binnen de EU heeft de lokale overheid over het algemeen een groter aandeel eigen inkomsten dan in Nederland. De Nederlandse lokale overheid is dus in vergelijking met andere EU-landen relatief sterk afhankelijk van de Rijksoverheid.