Auteur: Marten Jan van Rijn
Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven

Databronnen

Statline - Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Statline - Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Statline - Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Statline - Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Statline - Overheid; sociale uitkeringen

Eurostat – Annual government finance statistics, Government revenue, expenditure and main aggregates

Eurostat – Annual government finance statistics, General government expenditure by function (COFOG)

Eurostat - Main national accounts tax aggregates