Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

Bijlage 4. Difference in difference analyses

In deze bijlage staan de resultaten van de difference in difference toetsen die uitgevoerd zijn voor dit onderzoek.50)  Hiervoor wordt de groep gedupeerden (n = 4 100) vergeleken met de smalle vergelijkingsgroep (n = 4 100). Er wordt gekeken naar kinderbeschermingsmaatregelen in het gezin voor dupering/selectie (t-1) in vergelijking met kinderbeschermingsmaatregelen na dupering/selectie (t+1 tot en met t+3).51)

Basismodel zonder interacties
Coëfficiënt s.e.t-waardep
Intercept0,0270,0039,6330,000
Tijd (voor vs na)0,0130,0043,2200,001
Gedupeerd-0,0010,004-0,3100,757
Interactie tijd*gedupeerd0,0010,0060,2630,793

Interactie herkomst (1 = Nederlandse achtergrond)
Coëfficiënt s.e.t-waardep
Intercept0,0270,0038,1350,000
Tijd (voor vs na)0,0120,0052,6550,008
Gedupeerd-0,0040,005-0,8110,417
Nederlands-0,0000,006-0,0820,935
Interactie tijd*
gedupeerd
-0,0010,007-0,1560,876
Interactie Nederlands*
gedupeerd
0,0090,0091,0150,310
Interactie Nederlands*
tijd
0,0010,0090,0910,927
Interactie Nederlands*
gedupeerd*tijd
0,0080,0120,6950,487

Interactie huishoudinkomen (1 is laagste 20 procent van de huishoudinkomens)
Coëfficiënt s.e.t-waardep
Intercept0,0130,0043,4630,001
Tijd (voor vs na)0,0090,0051,6890,091
Gedupeerd0,0030,0050,4870,626
Laag huishoudinkomen0,0300,0065,3770,000
Interactie tijd*
gedupeerd
0,0080,0071,1190,263
Interactie laag
huishoudinkomen*
tijd
0,0080,0081,0130,311
Interactie laag
huishoudinkomen*
gedupeerd
-0,0070,008-0,9220,357
Interactie laag
huishoudinkomen*
gedupeerd*tijd
-0,0150,011-1,3770,169

Interactie type huishouden (1= eenouderhuishouden)
Coëfficiënt s.e.t-waardep
Intercept0,0070,0041,8360,066
Tijd (voor vs na)0,0100,0051,8170,069
Gedupeerd0,0080,0051,4420,149
Eenouderhuishouden0,0410,0067,3820,000
Interactie tijd*
gedupeerd
0,0000,008-0,0160,988
Interactie
eenouderhuishouden*
gedupeerd
-0,0180,008-2,3530,019
Interactie
eenouderhuishouden*
tijd
0,0060,0080,7350,462
Interactie
eenouderhuishouden*
gedupeerd*tijd
0,0030,0110,3070,759

50)Indien dezelfde personen op meerdere tijdstippen vergeleken worden, kan ervoor gekozen worden om te werken met clustered standard errors. Anders kan er namelijk sprake zijn van (te) kleine standaardfouten (vanwege de clustering). Bij deze analyses zijn er slechts 2 clusters en is hier niet voor gekozen. De belangrijkste coëfficiënten die de reden waren voor deze modellen waren nu ook al niet significant. De inhoudelijke conclusies die uit deze analyses getrokken zijn met betrekking tot de interacties zullen dan ook niet veranderen wanneer hier wel voor gekozen zou zijn.
51)Er wordt niet gekeken naar kinderbeschermingsmaatregelen in jaar t (het duperings-/selectiejaar). Er is een exacte datum van dupering en een datum bekend van ingang kinderbeschermingsmaatregelen. De datum rondom dupering is echter het moment waarop in de administratie van de Belastingdienst een eerste correctie is gevonden. Dit is echter niet per definitie het moment waarop de dupering daadwerkelijk start voor de gedupeerden. Dit is waarschijnlijk pas indien de brief hierover ontvangen is. Of nog later wanneer de “schulden” daadwerkelijk teruggevorderd worden. Om een meer zuivere voor en na dupering te hebben wordt het jaar van dupering daarom niet meegenomen.